• หน้าแรก
  • บทความเกี่ยวกับการช๊อปปิ้ง
  • คลิปวิดีโอ
  • ทีวีออนไลน์
  • รวมเกม เกมส์มากมาย
  • แบ่งปันความรู้
  • สารบัญเว็บไซต์
  • โลกใบเล็กของเราทุกคน
  • คุยสด แชท เว็บบอร์ด
  • ติดต่อเรา

พระคริสตธรรมใหม่ - The New Testament

ฟังพระคริสตธรรมคัมภีร์ออนไลน์ ฟังพระคัมภีร์ภาษาไทยออนไลน์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่ หรือ พระคริสตธรรมใหม่ ( The New Testament ) เป็นภาคที่สองของ พระคริสตธรรมคัมภีร์ จากทั้งหมด 2 ภาค ประกอบด้วยหนังสือภาษากรีกทั้งสิ้น 27 เล่ม ทุกเล่มเขียนโดยนักบุญ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอัครสาวกและนักบุญในช่วงเวลาเดียวกัน และทุกเล่มเขียนขึ้นหลังเหตุการณ์การตรึงกางเขน แม้ว่าพระเยซูไม่ได้ทรงเขียนด้วยพระองค์เอง แต่เชื่อชัดว่านักบุญเขียนจากการดลใจและการทรงนำของพระเจ้าและพระเยซูผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์