• หน้าแรก
  • บทความเกี่ยวกับการช๊อปปิ้ง
  • คลิปวิดีโอ
  • ทีวีออนไลน์
  • รวมเกม เกมส์มากมาย
  • แบ่งปันความรู้
  • สารบัญเว็บไซต์
  • โลกใบเล็กของเราทุกคน
  • คุยสด แชท เว็บบอร์ด
  • ติดต่อเรา

พันธสัญญาเดิม - The Old Testament

พันธสัญญาเดิม ( The Old Testament ) เป็นภาคที่หนึ่งของ พระคริสตธรรมคัมภีร์ จากทั้งหมด 2 ภาค เนื่องจาก คริสต์ศาสนาสืบคติมาจากศาสนายูดาย ( ศาสนาหนึ่งในกลุ่มศาสนาเอบราฮัม ) จึงรับเอาคัมภีร์ทางศาสนาจากศาสนายูดายมาเป็นส่วนหนึ่ง

พันธสัญญาเดิม ประกอบด้วยหนังสือทั้งสิ้น 46 เล่ม ( ตามโรมันคาทอลิก ) ในนิกายโรมันคาทอลิก และออร์โธด็อกซ์ ยึดถือทุกเล่มเป็นคัมภีร์ทางศาสนา แต่ในนิกายโปรเตสแตนต์ยึดถือเพียง 39 เล่ม โดยตัดหนังสือในสารบบที่ 2 ออกเป็นเอกสารประกอบ