• หน้าแรก
  • บทความเกี่ยวกับการช๊อปปิ้ง
  • คลิปวิดีโอ
  • ทีวีออนไลน์
  • รวมเกม เกมส์มากมาย
  • แบ่งปันความรู้
  • สารบัญเว็บไซต์
  • โลกใบเล็กของเราทุกคน
  • คุยสด แชท เว็บบอร์ด
  • ติดต่อเรา

Darkbasic Tutorials

การทำส่วน High Score ของเกม ( 04 พฤษภาคม 2553 )


การสร้างส่วน High Score นั้นมีวิธีการ Code หลายแบบ Code Tutorial นี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเพื่อให้เข้าใจหลักการเท่านั้นครับ

 

1. ขั้นแรกการประกาศตัวแปรที่จะเก็บ High Score และ Player Score

 

type Highscore
   Name as string
   Score as integer
endtype

rem จำนวน highscore ที่ต้องการเก็บ
MaxHighscore=10

rem สร้างอาเรย์เก็บข้อมูล highscore
Dim HighScore(MaxHighscore) as Highscore

rem ตัวแปรเก็บคะแนนของ Player
Dim Player(1) as Highscore

 

2. ส่วนการใส่ชื่อ และ score เพื่อทำการทดสอบ

 

rem ส่วนทดสอบลองการใส่คะแนน player
input "Enter your name : ",Player(1).Name
input "Enter your score(0-1000) : ",Player(1).Score
WHILE Player(1).Score<0 and Player(1).Score>1000
   print "Your score must between 0-1000"
   input "Enter your score again (0-1000) : ",Player(1).Score
ENDWHILE
cls

 

3. ส่วนการเช็คไฟล์ score และอ่านค่า score เดิม

 

rem เช็คไฟล์ score และอ่านค่า high score อันเดิม
if file Exist("score.dat")
   open to read 1,"score.dat"
   for i=1 to MaxHighscore
       read string 1,HighScore(i).Name
       read string 1,BuffStr$
       HighScore(i).Score=Val(BuffStr$)
   Next i
   Close file 1
Endif

 

4. ส่วนการแทรกคะแนนและเรียงลำดับ high Score

 

rem BuffInsert ไว้เช็คลำดับที่จะทำการแทรกคะแนนใหม่
BuffInsert=1
for i=1 to MaxHighscore
    if HighScore(i).Score>=Player(1).Score
       rem เมื่อคะแนนของผู้เล่นน้อยกว่าให้เก็บค่าการแทรกไว้เป็นลำดับถัดไป
       BuffInsert=i+1
    endif
next i

rem ย้ายลำดับของ high score ลงโดยดูตำแหน่งที่ย้ายจากค่า BuffInsert
for i=MaxHighscore-1 to BuffInsert step -1
    HighScore(i+1).Score=HighScore(i).Score
    HighScore(i+1).Name=HighScore(i).Name
    rem ส่วนทดสอบไว้ดูค่า i และ buffinsert
    rem print "i=",i," | BuffInsert=",BuffInsert
next i

rem แทรกคะแนน player เมื่อคะแนนอยู่ในลำดับของ highscore
if BuffInsert<=MaxHighscore
   HighScore(BuffInsert).Score=Player(1).Score
   HighScore(BuffInsert).Name=Player(1).NAME
endif

 

5. ส่้วนการเขียนไฟล์ score ใหม่

 

if file Exist("score.dat")
   delete File "score.dat"
   open to Write 1,"score.dat"
   for i=1 to MaxHighscore
       Write string 1,HighScore(i).Name
       Write string 1,Str$(HighScore(i).Score)
   Next i
   Close file 1
Endif

 

6. ส่วนโชว์คะแนน High Score

 

for i=1 to MaxHighscore
print "Name : ",HighScore(i).Name," Score : ",HighScore(i).Score
next i
wait key
end

 

High Score Sample.exe & Code [ Download ]

Tag :: highscore code
เข้าชมแล้ว :: 2312 ครั้ง | กลับหน้าหลัก