Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

บทความในหมวด

ความสุขโดยสังเกต

ความสุขโดยสังเกต โดย นิ้วกลม

EP6 ชีวิตที่มีความหมาย บทเรียนจากเจ้าชายน้อยและกุหลาบดอกนั้น

2020-06-20 Games 541
2020-06-20 Games

อะไรทำให้ชีวิตคนเรามีความหมาย ( จากหนังสือ The Power of Meaning )

 1. ความผูกพัน หรือ ความหมายของเราที่มีต่อคนอื่น ไม่เพียงแค่ความผูกพันกับคนใกล้ชิดเท่านั้น
  • ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
  • ให้เรารู้สึกชื่นชมกับความผูกพันที่มี
  • แต่ถ้าไม่มีเราสามารถสร้างความผูกพันขึ้นมาเองได้
 2. จุดมุ่งหมาย หรือ ความหมายที่เราบอกกับตัวเอง
  • ให้น้ำหนักกับ จุดมุ่งหมาย ที่มีความหมายกับชีวิต
  • จุดมุ่งหมายสามารถเปลี่ยนได้ เมื่อจุดมุ่งหมายนั้น หมดความหมายต่อชีวิต
  • เรามองเห็นตัวเอง และนิยามตัวเองอย่างไร
  • จุดมุ่งหมายไม่ได้มีเพียงส่วนตัวเท่านั้น ยังมีเพื่อคนอื่น เพื่อสังคม หรือเพื่อโลกนี้
 3. การเล่าเรื่องให้ตัวเองฟัง หรือ ความหมายจากประสบการณ์ของตัวเรา
  • การใช้ชีวิตผ่านไปเรื่อยๆ เราจะไม่สามารถสรุปบทเรียนอะไรได้ บางครั้งก็เกิดความสับสนขึ้น
  • การเล่าเรื่องจะส่งผลต่อการมองชีวิตตัวเอง เป็นเหมือนการสรุปบทเรียนจากชีวิตตัวเอง
  • เมื่อเราเริ่มที่จะเล่าเรื่องให้ตัวเองฟังเมื่อไหร่ ความทุกข์จะเปลี่ยนสภาพตัวเองกลายเป็นความหมายของชีวิต
  • ไม่มีประสบการณ์ไหนของชีวิตที่สูญเปล่า แต่เปลี่ยนแปรมาเป็นความหมายที่จะทำให้เราเติบโต แข็งแกร่ง สวยงามยิ่งขึ้น
 4. การข้ามพ้นไปจากตัวเอง หรือ ความหมายของการมีชีวิตอยู่
  • คำถามว่าเราเกิดมาทำไม เป็นคำถามที่แสดงถึงความหมกหมุ่นอยู่กับตัวเอง
  • เปลี่ยนเป็นการมองออกไปนอกจากตัวเอง จะช่วยทำให้ความทุกข์ลดลง
  • มุมมอง 2 ด้าน
   • เราไม่ได้สำคัญแบบที่เราเข้าใจ
   • เราสำคัญเพราะสิ่งที่เราทำสร้างผลกระทบต่อผู้อื่น
  • ชีวิตที่ไม่ใช่แค่อยู่รอด แต่อยู่ร่วม ( ทำให้คนอื่นอยู่รอดไปกับเราด้วย )
  • เรากำลังทำอะไรบางอย่าง เป็นภาระกิจที่ซ่อนอยู่ และมีความหมายกับใครคนอื่น ต่อสังคม ต่อโลก เพียงแค่เรามองเห็นสิ่งนั้นที่เราทำหรือเปล่า

บทสรุป

ยิ่งเราใช้เวลาไปกับ ความผูกพัน จุดมุ่งหมาย การเล่าเรื่องให้ตัวเองฟัง และการข้ามพ้นไปจากตัวเอง มากขึ้นเท่าไหร่ ใส่ใจมันมากเท่าไหร่ สิ่งนี้จะมีค่า มีความหมาย มีความผูกพันต่อกันและกันมากขึ้นเรื่อยๆ พาไปสู่ชีวิตที่มีความหมาย และ...

ชีวิตที่มีความหมาย คือชีวิตที่มีความสุข


ความสุข,นิ้วกลม | ความสุขโดยสังเกต

เข้าชมแล้ว 3,150,911 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   95 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0077 seconds ! ( 13 query)