Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

บทความในหมวด

DARKBASIC TUTORIALS

Darkbasic Tutorials

ลำดับการทำงานของโปรแกรม Darkbasic Pro

2010-05-08 Games 3,647

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนการเขียนโปรแกรมมาก่อน อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมของเราได้

 

แผนภาพง่ายๆ 2 อันนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงลำดับการทำงาน และชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องในครับ

 

ตัวอย่างที่ 1

 

แสดงลำดับการทำงานของโปรแกรม

 

การทำงานแบบวนซ้ำ เช่นชุดคำสั่ง

 

For...Next ซึ่งจะสามารถกำหนดเงื่อนไขการทำงานได้

Do...Loop จะเป็นการสั่งให้โปรแกรมทำงานชุดคำสั่งที่อยู่ภายในต่อไปเรื่อยๆ

 

การทำงานแบบฟังก์ชั่น โปรแกรมจะทำงานในฟังก์ชั่นก่อนที่จะไปทำคำสั่งในบรรทัดต่อไป

 

ตัวอย่างที่ 2

 

แสดงลำดับการทำงานของโปรแกรม

 

คำสั่ง Goto โปรแกรมจะกระโดดไปทำงานในจุดที่เราตั้งชื่อไว้ เป็นการกระโดดข้ามไปที่จุดต่างๆอย่างอิสระ แต่ไม่สามารถกลับไปยังจุดที่เรียกใช้งาน

คำสั่ง Gosub จะคล้ายๆกับ Goto แต่จะสามารถกลับไปยังจุดที่เรียกใช้งาน ด้วยการปิดด้วยคำสั่ง Return


| Darkbasic Tutorials

เข้าชมแล้ว 3,518,497 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   2 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0099 seconds ! ( 13 query)