Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

บทความในหมวด

HANDS ON DARKBASIC PRO V1

Hands On Darkbasic Pro V1

บททักทาย

2010-05-08 Games 2,151

 

ยินดีต้อนรับสำหรับผู้สนใจการเขียนเกมด้วย Darkbasic Professional ครับ บทความชุดนี้เป็นการแปลและนำตัวอย่างจากหนังสือ Hands On Darkbasic Pro Volume 1 มาโชว์

ซึ่งจะแตกต่างจากบทความชุด Darkbasic Tutorials ตรงที่บทความชุดนี้จะการปูพื้นฐานและมีรายละเอียดครบถ้วนกว่า สำหรับผู้ที่ชอบเรียนรู้แบบพื้นฐานแน่นๆ รับรองว่าไม่ผิดหวังครับ

 

สำหรับบทแรกหรือบททักทายเรามาทักทายกันก่อนด้วยโปรแกรมนี้ครับ

 


 


Rem  *** A program to read and display your name ***
Input "Enter Your name : ",name$
Print "Hello ",name$," Welcome to DarkBASIC Pro."
Wait Key
End


 



Rem

ย่อมาจาก Remark ถูกใช้เป็นการเขียนคอมเม้นในโปรแกรม และเป็นการยกเลิกการอ่าน code ในบรรทัดที่เราทำการพิมพ์ไว้ หากต้องการยกเลิก code หลายๆบรรทัดเราสามารถใช้คำสั่ง RemStart ที่จุดเริ่มและ RemEnd ที่จุดสุดท้าย

Input

เป็น command ในโปรแกรม เป็นคำที่ถูกบังคับใช้โดยภาษาของโปรแกรมซึ่งจะมีความหมายเฉพาะตัวจากโปรแกรม อยู่แล้ว จุดสังเกตว่าคำใดเป็น command คือ สีของอักษรเป็นสีน้ำเงิน Input เป็น command ที่บอกให้คอมพิวเตอร์รับการพิมพ์ค่าผ่านทาง keyboard โดยที่เราต้องใส่ ข้อความที่จะให้แสดงและชื่อตัวแปร โดยมี Syntax ดังนี้

 

INPUT Print Statements, Input Variable

 

 

“Enter Your name : ”
เป็นข้อความที่จะปรากฏขึ้นบนจอเพื่อเป็นการบอกข้อมูลให้แก่ user โดยที่ข้อความจะอยู่ระหว่างเครื่องหมาย “” เสมอและเรียกข้อความเหล่านี้ว่า strings ( string หมายถึงค่าที่อยู่ในลักษณะตัวอักษรหรือข้อความ )

Name$
เป็นตัวแปรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเก็บค่าที่พิมพ์จาก user โดยมี $ กำกับไว้ด้านหลังเพื่อบ่งบอกว่าเป็นตัวแปรประเภท string

Print
เป็นคำสั่งใช้สำหรับให้คอมพิวเตอร์แสดงผลข้อมูลมาที่หน้าจอ

Wait Key
เป็นคำสั่งที่รวม 2 command โดยในที่นี้จะบอกให้คอมพิวเตอร์รอการกด key ใดๆจาก user ก่อนที่จะดำเนินการขั้นต่อไป

End
เป็นคำสั่งบอกจุดสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม


| Hands On Darkbasic Pro V1

เข้าชมแล้ว 3,528,658 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   1 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0109 seconds ! ( 13 query)