Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

บทความในหมวด

JAVA SCRIPT

Java Script

การติดตั้ง WYSIWYG Editor TinyMCE

2010-06-12 Games 5,968

tinymce-editor.gif

 

สำหรับเว็บไซต์ที่มีระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร อย่างเช่นเว็บ CMS ทั่วๆไป มักจะมี WYSIWYG Editor ติดตั้งมาด้วย เพื่อความสะดวกในการพิมพ์ข้อมูลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้โดยตรง ด้วยความที่หน้าตาของมันจะคล้ายๆกับ MS Word ทำให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกว่าคุ้นเคย ( แม้จะใช้งานยากกว่านิดหน่อย ) และสะดวกกว่าการเขียน tag HTML เอาเองครับ

 

วันนี้จะมาสาธิตวิธีการติดตั้งและใช้งาน TinyMCE ซึ่งเป็น WYSIWYG Editor เจ้าหนึ่งที่ให้เราใช้ได้ฟรีครับ

 

ขั้นแรก ให้ไป Download TinyMCE ได้ที่ http://tinymce.moxiecode.com เมื่อได้มาแล้วให้แตก zip ออกมาไฟล์ที่เราจะต้องนำไปใช้จะอยู่ใน Folder tiny_mce ทั้งหมดครับ ให้ยกไปทั้ง Folder ไปวางใน directory ที่ต้องการได้เลย

 

ขั้นที่สอง เรียกใช้งาน TinyMCE การเรียกใช้งาน TinyMCE ง่ายมากครับเพียงแค่กำหนด path ที่อยู่ ของไฟล์ให้ถูกต้องดังตัวอย่างนี้ครับ

 

<script type="text/javascript" src="/tiny_mce/tiny_mce.js"></script>
<script type="text/javascript">
	tinyMCE.init({
		mode : "textareas",
		theme : "simple"
	});
</script>

 

โดยที่นำ Script ด้านบนไปวางไว้ในหน้าที่เราใช้ Form สำหรับกรอกข้อมูล โดยตัว TinyMCE จะไปแสดงผลกับทุกส่วนของ Textarea ในหน้านั้นดังรูปด้านล่าง ซึ่งเป็นตัวอย่างการเรียกใช้ theme simple ซึ่งเราเรียกใช้ผ่าน tinyMCE.init ตามโค๊ดทางด้านบนครับ

 

tinymce-editor-simple.gif

 

หากเรายังเซตค่าใน tinyMCE.init ยังไม่เป็นนัก ก็สามารถเลือกใช้จากไฟล์ตัวอย่างที่เค้าจัดเตรียมไว้ให้ก็ได้ครับ โดยการไปเปิดไฟล์ตัวอย่างและ view source ดูค่าที่กรอกไว้ใน tinyMCE.init นำมาใช้โดยต้องระวังเรื่องที่อยู่ของไฟล์ให้ถูกต้องด้วยครับ

 

สำหรับ การปรับแต่งเพิ่มลดปุ่มใช้งานของ TinyMCE ก็ไม่ยากครับ ให้ลองดูจากไฟล์ตัวอย่าง full.html นะครับ

 

tinyMCE.init({
	// General options
	mode : "textareas",
	theme : "advanced",
	plugins : "pagebreak,style,layer,table,save,...",

	// Theme options
	theme_advanced_buttons1 : "save,newdocument,|,bold,italic,...",
	theme_advanced_buttons2 : "cut,copy,paste,pastetext,pasteword,...",
	theme_advanced_buttons3 : "tablecontrols,|,hr,removeformat,visualaid...",
	theme_advanced_buttons4 : "insertlayer,moveforward,movebackward,...",
	theme_advanced_toolbar_location : "top",
	theme_advanced_toolbar_align : "left",
	theme_advanced_statusbar_location : "bottom",
	theme_advanced_resizing : true,

	// Example content CSS (should be your site CSS)
	content_css : "css/content.css",

	// Drop lists for link/image/media/template dialogs
	template_external_list_url : "lists/template_list.js",
	external_link_list_url : "lists/link_list.js",
	external_image_list_url : "lists/image_list.js",
	media_external_list_url : "lists/media_list.js",

	// Style formats
	style_formats : [
		{title : 'Bold text', inline : 'b'},
		{title : 'Red text', inline : 'span', styles : {color : '#ff0000'}},
		{title : 'Red header', block : 'h1', styles : {color : '#ff0000'}},
		{title : 'Example 1', inline : 'span', classes : 'example1'},
		{title : 'Example 2', inline : 'span', classes : 'example2'},
		{title : 'Table styles'},
		{title : 'Table row 1', selector : 'tr', classes : 'tablerow1'}
	],

	// Replace values for the template plugin
	template_replace_values : {
		username : "Some User",
		staffid : "991234"
	}
});

 

จะเห็นว่ามีการกำหนดการใช้งานได้หลายรูปแบบตามใจเราเลยทีเดียว ส่วนที่สำคัญก็จะมี

 

General options เป็นส่วนที่กำหนดการใช้งาน TinyMCE โดยค่าที่ตั้งไว้

mode : "textareas", // กำหนดการให้ใช้งาน TinyMCE กับพื้นที่ Textareas

theme : "advanced", // กำหนดให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่ง theme เองได้

plugins : "pagebreak,style,layer,table,save,...", // ติดตั้ง Plugins ที่ต้องการ

 

Theme options เป็นส่วนที่กำหนดปุ่มของ TinyMCE ตรง theme_advanced_buttons1 - 4 ก็คือปุ่มที่ติดตั้งไว้ทั้งหมด 4 แถว ซึ่งสามารถเข้าใจได้ไม่ยาก หากลบข้อความออกก็จะเป็นการลบปุ่มนั้นออกนั้นเองครับ

 

content_css เป็นการกำหนดให้ TinyMCE ใช้ CSS ที่เรากำหนด ซึ่งจะทำให้สามารถเห็นรูปแบบข้อความได้ตรงกับ CSS ของเว็บเราครับ

 

 

คำแนะนำเพิ่มเติม

 

1. หากพบปัญหาเช่น จากเครื่องหมาย "<" เป็น "&lt;" แก้โดยการใช้ htmlspecialchars( ) ในการแสดงข้อมูลใน Textareas

2. หากติดตั้งแล้ว TinyMCE ไม่แสดงผลออกมา ให้เช็คในส่วนของ tinyMCE.init ว่าบรรทัดสุดท้ายมีการใส่ , ไว้หรือไม่ ให้เอา , ออกครับ

3. หากยังมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้ลองดู FAQs ครับ


WYSIWYG Editor,TinyMCE | Java Script

เข้าชมแล้ว 3,481,072 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   33 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0104 seconds ! ( 13 query)