Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

บทความในหมวด

WEB UPDATE

ข่าวการอัพเดตเว็บไซต์

ระบบ Flash Games พร้อมติดตั้ง เกม จำนวน 75 เกมส์

2010-04-30 Games 725

ใช้ระบบเหมือนกันกับระบบ Directory และใช้การอ่านค่าจาก Json ไฟล์ แทนการเก็บรายละเอียดลงในฐานข้อมูล ข้อเสียก็คือ ไม่สามารถทำการค้นหาจากรายละเอียดของเกมได้ ซึ่งต่อไปคงต้องมีการเก็บจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดเกม ลงในฐานข้อมูลอีกทีหนึ่ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นหาเกมได้ดียิ่งขึ้่น


| Web Update

เข้าชมแล้ว 3,517,924 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   2 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0097 seconds ! ( 13 query)