Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Proverbs บทที่ 18

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

18:1 คนที่ปลีกตัวไปจากผู้อื่น จงใจกระทำตามใจตนเอง และค้านคติแห่งสติปัญญาทั้งหลาย
18:1 Through desire a man, having separated himself, seeketh and intermeddleth with all wisdom.

18:2 คนโง่ไม่เพลิดเพลินในความเข้าใจ แต่เพลิดเพลินในการแสดงความคิดเห็นของตนเท่านั้น
18:2 A fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself.

18:3 เมื่อคนชั่วร้ายมาถึง ความหมิ่นประมาทก็มาด้วย และความอดสูมากับความไร้เกียรติ
18:3 When the wicked cometh, then cometh also contempt, and with ignominy reproach.

18:4 คำปากของคนเราเป็นน้ำลึก น้ำพุแห่งปัญญาเหมือนลำธารน้ำเชี่ยว
18:4 The words of a man's mouth are as deep waters, and the wellspring of wisdom as a flowing brook.

18:5 ที่จะลำเอียงเข้าข้างคนชั่วร้ายเพื่อจะบังคับคนชอบธรรมเรื่องความยุติธรรมก็ไม่ดี
18:5 It is not good to accept the person of the wicked, to overthrow the righteous in judgment.

18:6 ริมฝีปากของคนโง่นำการวิวาทมา และปากของเขาก็เชื้อเชิญการโบย
18:6 A fool's lips enter into contention, and his mouth calleth for strokes.

18:7 ปากของคนโง่เป็นสิ่งทำลายตัวเขาเอง และริมฝีปากของเขาก็เป็นบ่วงดักจิตใจตนเอง
18:7 A fool's mouth is his destruction, and his lips are the snare of his soul.

18:8 ถ้อยคำของผู้กระซิบนินทาก็เหมือนบาดแผล มันลงไปยังส่วนข้างในของร่างกาย
18:8 The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly.

18:9 แล้วบุคคลที่หย่อนยานในการงานก็เป็นพี่น้องกับคนเจ้าทำลาย
18:9 He also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster.

18:10 พระนามของพระเยโฮวาห์เป็นป้อมเข้มแข็ง คนชอบธรรมวิ่งเข้าไปในนั้นและปลอดภัย
18:10 The name of the LORD is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.

18:11 ทรัพย์ศฤงคารของเศรษฐีเป็นเมืองเข้มแข็งของเขา และเป็นเหมือนกำแพงสูงตามความคิดเห็นของเขา
18:11 The rich man's wealth is his strong city, and as an high wall in his own conceit.

18:12 ใจของคนก็จองหองก่อนถึงการถูกทำลาย แต่ความถ่อมใจเดินอยู่หน้าเกียรติ
18:12 Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.

18:13 ถ้าคนหนึ่งคนใดตอบก่อนที่เขาได้ยิน ก็เป็นความโง่และความอับอายของเขา
18:13 He that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto him.

18:14 จิตใจของคนจะทนต่อความเจ็บป่วยได้ แต่จิตใจที่ชอกช้ำใครจะทนได้เล่า
18:14 The spirit of a man will sustain his infirmity; but a wounded spirit who can bear?

18:15 ใจของคนหยั่งรู้ย่อมหาความรู้ และหูของปราชญ์แสวงความรู้
18:15 The heart of the prudent getteth knowledge; and the ear of the wise seeketh knowledge.

18:16 ของกำนัลของผู้หนึ่งผู้ใดย่อมเปิดทางให้ผู้นั้น และนำเขามาถึงคนใหญ่คนโต
18:16 A man's gift maketh room for him, and bringeth him before great men.

18:17 บุคคลผู้แถลงคดีของตนก่อนก็ดูเหมือนเป็นฝ่ายถูก จนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะมาสอบสวนเขา
18:17 He that is first in his own cause seemeth just; but his neighbour cometh and searcheth him.

18:18 การจับสลากกระทำให้การทะเลาะสิ้นสุด และตัดสินคู่โต้แย้งที่มีกำลัง
18:18 The lot causeth contentions to cease, and parteth between the mighty.

18:19 การคืนดีกันกับพี่น้องที่สะดุดกันแล้วก็ยากกว่าการชนะเมืองที่เข้มแข็ง และการทะเลาะวิวาทของเขาเหมือนดาลที่ป้อมปราการ
18:19 A brother offended is harder to be won than a strong city: and their contentions are like the bars of a castle.

18:20 ท้องจะอิ่มก็จากผลแห่งปากของเขา เขาจะหนำใจเพราะผลอันเกิดจากริมฝีปากของตน
18:20 A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth; and with the increase of his lips shall he be filled.

18:21 ความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้น และบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมัน
18:21 Death and life are in the power of the tongue: and they that love it shall eat the fruit thereof.

18:22 บุคคลที่พบภรรยาก็พบของดี และได้ความโปรดปรานจากพระเยโฮวาห์
18:22 Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favour of the LORD.

18:23 คนยากจนใช้คำวิงวอน แต่คนมั่งคั่งตอบเสียงห้วนๆ
18:23 The poor useth intreaties; but the rich answereth roughly.

18:24 คนที่มีเพื่อนต้องแสร้งทำเป็นเพื่อน แต่มีมิตรคนหนึ่งที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง
18:24 A man that hath friends must shew himself friendly: and there is a friend that sticketh closer than a brother.

อ่านบทถัดไป
Proverbs
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,517,922 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   1 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0447 seconds ! ( 12 query)