Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Proverbs บทที่ 22

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

22:1 ชื่อเสียงดีเป็นสิ่งควรเลือกยิ่งกว่าความมั่งคั่งมากมาย และซึ่งเป็นที่โปรดปรานก็ยิ่งกว่ามีเงินหรือทอง
22:1 A GOOD name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.

22:2 คนมั่งคั่งและยากจนประชุมพร้อมกัน พระเยโฮวาห์ทรงสร้างเขาทั้งสิ้น
22:2 The rich and poor meet together: the LORD is the maker of them all.

22:3 คนหยั่งรู้เห็นอันตรายและซ่อนตัวของเขาเสีย แต่คนเขลาเดินเรื่อยไปและรับโทษ
22:3 A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself: but the simple pass on, and are punished.

22:4 บำเหน็จของความถ่อมใจและความยำเกรงพระเยโฮวาห์ คือความมั่งคั่ง เกียรติและชีวิต
22:4 By humility and the fear of the LORD are riches, and honour, and life.

22:5 หนามและบ่วงอยู่ในทางของคนตลบตะแลง บุคคลที่ระแวดระวังจิตใจตนเองจะอยู่ไกลเสียจากสิ่งเหล่านี้
22:5 Thorns and snares are in the way of the froward: he that doth keep his soul shall be far from them.

22:6 จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาชราแล้ว เขาจะไม่พรากจากทางนั้น
22:6 Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it.

22:7 คนมั่งคั่งปกครองเหนือคนยากจน และคนขอยืมก็เป็นทาสของคนให้ยืม
22:7 The rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender.

22:8 บุคคลผู้หว่านความชั่วช้าจะเกี่ยวความหายนะ และไม้ถือแห่งความดุเดือดของเขาจะล้มเหลว
22:8 He that soweth iniquity shall reap vanity: and the rod of his anger shall fail.

22:9 บุคคลที่มีตาแสดงใจกว้างขวางก็จะรับพร เพราะเขาแบ่งส่วนอาหารของเขาแก่คนยากจน
22:9 He that hath a bountiful eye shall be blessed; for he giveth of his bread to the poor.

22:10 จงขับคนมักเยาะเย้ยออกไปเสีย แล้วการวิวาทจะหมดไป เออ การวิวาทและการดูแคลนจะหยุดลง
22:10 Cast out the scorner, and contention shall go out; yea, strife and reproach shall cease.

22:11 บุคคลที่รักใจบริสุทธิ์ เพราะเหตุริมฝีปากของเขามีกรุณาคุณ กษัตริย์จะได้เป็นมิตรของเขา
22:11 He that loveth pureness of heart, for the grace of his lips the king shall be his friend.

22:12 พระเนตรพระเยโฮวาห์เฝ้าอยู่เหนือความรู้ แต่พระองค์ทรงคว่ำถ้อยคำของคนละเมิด
22:12 The eyes of the LORD preserve knowledge, and he overthroweth the words of the transgressor.

22:13 คนเกียจคร้านกล่าวว่า "มีสิงโตอยู่ข้างนอก ข้าจะถูกฆ่าตามถนน"
22:13 The slothful man saith, There is a lion without, I shall be slain in the streets.

22:14 ปากของหญิงชั่วเป็นหลุมลึก บุคคลซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธจะตกลงในที่นั้น
22:14 The mouth of strange women is a deep pit: he that is abhorred of the LORD shall fall therein.

22:15 ความโง่ถูกผูกมัดอยู่ในใจของเด็ก แต่ไม้เรียวที่ตีสอนก็ขับมันให้ห่างไปจากเขา
22:15 Foolishness is bound in the heart of a child; but the rod of correction shall drive it far from him.

22:16 บุคคลผู้บีบบังคับคนยากจนเพื่อเพิ่มทรัพย์ศฤงคารของตน และผู้ที่เพิ่มให้แก่คนมั่งคั่ง จะมาถึงความขัดสนอย่างแน่นอน
22:16 He that oppresseth the poor to increase his riches, and he that giveth to the rich, shall surely come to want.

22:17 เอียงหูของเจ้าและฟังถ้อยคำของปราชญ์ และเอาใจใส่ความรู้ของเรา
22:17 Bow down thine ear, and hear the words of the wise, and apply thine heart unto my knowledge.

22:18 เพราะถ้าเจ้ารักษาถ้อยคำและความรู้นั้นไว้ในตัวเจ้า ก็จะเป็นความชื่นใจแก่เจ้า แล้วทั้งสองจะมั่นคงในริมฝีปากของเจ้า
22:18 For it is a pleasant thing if thou keep them within thee; they shall withal be fitted in thy lips.

22:19 เพื่อความไว้วางใจของเจ้าจะอยู่ในพระเยโฮวาห์ เราให้แจ้งประจักษ์แก่เจ้าในวันนี้แม้แก่ตัวเจ้าเอง
22:19 That thy trust may be in the LORD, I have made known to thee this day, even to thee.

22:20 เราได้เขียนให้เจ้าถึงสิ่งวิเศษนัก ถึงเรื่องการปรึกษาและความรู้แล้วมิใช่หรือ
22:20 Have not I written to thee excellent things in counsels and knowledge,

22:21 เพื่อให้เจ้าทราบถึงความแน่นอนของถ้อยคำแห่งความจริง เพื่อเจ้าจะได้ให้คำตอบที่จริงแก่ผู้ที่ใช้เจ้าไป
22:21 That I might make thee know the certainty of the words of truth; that thou mightest answer the words of truth to them that send unto thee?

22:22 อย่าปล้นคนยากจน เพราะเขาเป็นคนยากจน หรือบีบคั้นคนทุกข์ใจที่ประตูเมือง
22:22 Rob not the poor, because he is poor: neither oppress the afflicted in the gate:

22:23 เพราะว่าพระเยโฮวาห์จะทรงว่าความแทนเขา และริบชีวิตของผู้ที่ริบเขา
22:23 For the LORD will plead their cause, and spoil the soul of those that spoiled them.

22:24 อย่าเป็นมิตรกับคนที่มักโกรธ หรือไปกับคนขี้โมโห
22:24 Make no friendship with an angry man; and with a furious man thou shalt not go:

22:25 เกรงว่าเจ้าจะเรียนรู้ทางของเขา และพัวพันจิตใจเจ้าเข้าในบ่วง
22:25 Lest thou learn his ways, and get a snare to thy soul.

22:26 อย่าเป็นพวกที่เป็นผู้ค้ำประกัน อย่าเป็นพวกผู้เป็นประกันหนี้สิน
22:26 Be not thou one of them that strike hands, or of them that are sureties for debts.

22:27 ถ้าเจ้าไม่มีอะไรชำระเขา ทำไมจึงควรให้เขาเอาที่นอนไปจากใต้ตัวเจ้าเล่า
22:27 If thou hast nothing to pay, why should he take away thy bed from under thee?

22:28 อย่าย้ายหลักเขตเก่าแก่ซึ่งบรรพบุรุษของเจ้าได้ปักไว้
22:28 Remove not the ancient landmark, which thy fathers have set.

22:29 เจ้าเห็นคนที่ขยันในงานของเขาหรือ เขาจะได้เข้าเฝ้ากษัตริย์ เขาจะไม่ยืนอยู่ต่อหน้าคนต่ำต้อย
22:29 Seest thou a man diligent in his business? he shall stand before kings; he shall not stand before mean men.

อ่านบทถัดไป
Proverbs
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,150,756 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   89 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0382 seconds ! ( 12 query)