Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Proverbs บทที่ 31

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

31:1 ถ้อยคำของกษัตริย์เลมูเอล คือคำพยากรณ์ที่พระราชชนนีได้สอนไว้แก่พระองค์
31:1 The words of king Lemuel, the prophecy that his mother taught him.

31:2 อะไรเล่า ลูกแม่เอ๋ย อะไรเล่า ลูกแห่งท้องแม่เอ๋ย อะไรเล่า ลูกแห่งคำปฏิญาณของแม่เอ๋ย
31:2 What, my son? and what, the son of my womb? and what, the son of my vows?

31:3 อย่าให้กำลังของเจ้าแก่ผู้หญิง อย่าให้ทางของเจ้าแก่ผู้ทำลายกษัตริย์ใดๆ
31:3 Give not thy strength unto women, nor thy ways to that which destroyeth kings.

31:4 โอ เลมูเอลเอ๋ย ไม่สมควรที่กษัตริย์ ไม่สมควรที่กษัตริย์จะเสวยเหล้าองุ่น หรือผู้ที่ครอบครองจะดื่มสุรา
31:4 It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine; nor for princes strong drink:

31:5 เกรงว่าเขาจะดื่มและหลงลืมตัวบทกฎหมายนั้นเสีย และคำวินิจฉัยที่มีต่อคนทุกข์ยากก็ไขว้เขวไป
31:5 Lest they drink, and forget the law, and pervert the judgment of any of the afflicted.

31:6 จงให้สุราแก่ผู้ที่กำลังจะพินาศ และน้ำองุ่นแก่ผู้ที่ทุกข์ใจอย่างขมขื่น
31:6 Give strong drink unto him that is ready to perish, and wine unto those that be of heavy hearts.

31:7 จงให้เขาดื่มและลืมความยากจนของเขา เพื่อจะจดจำความระทมทุกข์ของเขาไม่ได้อีกต่อไป
31:7 Let him drink, and forget his poverty, and remember his misery no more.

31:8 จงอ้าปากของเจ้าแทนคนใบ้ เพื่อสิทธิของทุกคนที่ถูกทิ้งร้างอยู่
31:8 Open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction.

31:9 จงอ้าปากของเจ้า พิพากษาอย่างชอบธรรม รักษาสิทธิของคนจนและคนขัดสนให้คงอยู่
31:9 Open thy mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy.

31:10 ใครจะพบภรรยาที่ดี เพราะค่าของเธอประเสริฐยิ่งกว่าทับทิมมากนัก
31:10 Who can find a virtuous woman? for her price is far above rubies.

31:11 จิตใจของสามีเธอก็วางใจในเธอ และสามีจะไม่ขาดกำไร
31:11 The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil.

31:12 เธอจะทำความดีให้เขา ไม่ทำความร้าย ตลอดชีวิตของเธอ
31:12 She will do him good and not evil all the days of her life.

31:13 เธอแสวงหาขนแกะและป่าน และทำงานด้วยมืออย่างเต็มใจ
31:13 She seeketh wool, and flax, and worketh willingly with her hands.

31:14 เธอเป็นเหมือนกำปั่นของพ่อค้า เธอนำอาหารของเธอมาจากที่ที่ไกล
31:14 She is like the merchants' ships; she bringeth her food from afar.

31:15 เธอลุกขึ้นตั้งแต่ยังมืดอยู่และจัดอาหารให้ครัวเรือนของเธอ และจัดส่วนแบ่งให้แก่สาวใช้ของเธอ
31:15 She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens.

31:16 เธอพิเคราะห์ดูไร่นาแล้วก็ซื้อไว้ ด้วยผลแห่งน้ำมือของเธอ เธอปลูกสวนองุ่น
31:16 She considereth a field, and buyeth it: with the fruit of her hands she planteth a vineyard.

31:17 เธอคาดเอวของเธอด้วยกำลัง และกระทำให้แขนของเธอเข้มแข็ง
31:17 She girdeth her loins with strength, and strengtheneth her arms.

31:18 เธอรู้ว่าสินค้าของเธอเป็นของที่ดี กลางคืนตะเกียงของเธอก็ไม่ดับ
31:18 She perceiveth that her merchandise is good: her candle goeth not out by night.

31:19 เธอยื่นมือออกจับไน และมือของเธอจับเครื่องปั่น
31:19 She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff.

31:20 เธอหยิบยื่นให้คนยากจน เออ เธอยื่นมือออกช่วยคนขัดสน
31:20 She stretcheth out her hand to the poor; yea, she reacheth forth her hands to the needy.

31:21 เธอไม่กลัวหิมะมาทำอันตรายแก่คนในครัวเรือนของเธอ เพราะบรรดาคนในครัวเรือนของเธอสวมเสื้อสีแดงสด
31:21 She is not afraid of the snow for her household: for all her household are clothed with scarlet.

31:22 เธอทำผ้าปูสำหรับเธอด้วยสิ่งทอ เสื้อผ้าของเธอทำด้วยผ้าลินินและผ้าสีม่วง
31:22 She maketh herself coverings of tapestry; her clothing is silk and purple.

31:23 สามีของเธอเป็นที่รู้จักที่ประตูเมือง เมื่อท่านนั่งอยู่ในหมู่พวกผู้ใหญ่ของแผ่นดินนั้น
31:23 Her husband is known in the gates, when he sitteth among the elders of the land.

31:24 เธอทำเครื่องแต่งกายด้วยผ้าลินินไว้ขาย เธอส่งผ้าคาดเอวให้แก่พ่อค้า
31:24 She maketh fine linen, and selleth it; and delivereth girdles unto the merchant.

31:25 กำลังและเกียรติยศเป็นเครื่องนุ่งห่มของเธอ เธอจะปลื้มปิติในอนาคต
31:25 Strength and honour are her clothing; and she shall rejoice in time to come.

31:26 เธออ้าปากกล่าวด้วยสติปัญญา และกฎเกณฑ์แห่งความกรุณาก็อยู่ที่ลิ้นของเธอ
31:26 She openeth her mouth with wisdom; and in her tongue is the law of kindness.

31:27 เธอดูแลการงานในครัวเรือนของเธอ และไม่รับประทานอาหารแห่งความเกียจคร้าน
31:27 She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness.

31:28 ลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญเธอ
31:28 Her children arise up, and call her blessed; her husband also, and he praiseth her.

31:29 ว่า "สตรีเป็นอันมากทำอย่างดีเลิศ แต่เธอเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมด"
31:29 Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all.

31:30 เสน่ห์เป็นของหลอกลวง และความงามก็เปล่าประโยชน์ แต่สตรียำเกรงพระเยโฮวาห์จะได้รับการสรรเสริญ
31:30 Favour is deceitful, and beauty is vain: but a woman that feareth the LORD, she shall be praised.

31:31 จงให้เธอรับผลแห่งน้ำมือของเธอ และให้การงานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมือง
31:31 Give her of the fruit of her hands; and let her own works praise her in the gates.

- END -
Proverbs
Main Categories

เข้าชมแล้ว 2,931,983 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   1 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0365 seconds ! ( 12 query)