Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Proverbs บทที่ 19

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

19:1 คนยากจนผู้ดำเนินในความซื่อสัตย์ของเขา ดีกว่าคนที่มีริมฝีปากตลบตะแลงและเป็นคนโง่
19:1 Better is the poor that walketh in his integrity, than he that is perverse in his lips, and is a fool.

19:2 แล้วการที่จิตใจคนไม่มีความรู้ก็ไม่ดี และบุคคลที่เร่งเท้าหนักก็มักพลาดผิด
19:2 Also, that the soul be without knowledge, it is not good; and he that hasteth with his feet sinneth.

19:3 ความโง่ของคนใดนำความพินาศมาถึงเขา และใจของเขาเกรี้ยวกราดต่อพระเยโฮวาห์
19:3 The foolishness of man perverteth his way: and his heart fretteth against the LORD.

19:4 ทรัพย์ศฤงคารเพิ่มเพื่อนเป็นอันมาก แต่คนยากจนก็ถูกเพื่อนของเขาร้างไป
19:4 Wealth maketh many friends; but the poor is separated from his neighbour.

19:5 พยานเท็จจะไม่ได้รับโทษหามิได้ และบุคคลผู้เปล่งคำมุสาจะหนีไม่พ้น
19:5 A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape.

19:6 คนเป็นอันมากเอาอกเอาใจของเจ้านาย และทุกคนก็เป็นมิตรกับคนที่ให้ของกำนัล
19:6 Many will intreat the favour of the prince: and every man is a friend to him that giveth gifts.

19:7 บรรดาพี่น้องของคนยากจนก็ยังเกลียดเขา มิตรของเขาจะยิ่งไกลจากเขาสักเท่าใด เขาพยายามพูด แต่ไม่มีใครยอมฟัง
19:7 All the brethren of the poor do hate him: how much more do his friends go far from him? he pursueth them with words, yet they are wanting to him.

19:8 บุคคลที่ได้ปัญญาก็รักจิตใจตนเอง บุคคลผู้รักษาความเข้าใจไว้จะพบสิ่งที่ดี
19:8 He that getteth wisdom loveth his own soul: he that keepeth understanding shall find good.

19:9 พยานเท็จจะไม่รับโทษหามิได้ และบุคคลที่เปล่งคำมุสาจะพินาศ
19:9 A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall perish.

19:10 ที่คนโง่จะอยู่อย่างสำราญก็ไม่เหมาะอยู่แล้ว ที่ทาสจะปกครองเจ้านายก็ยิ่งไม่เหมาะมากกว่านั้นอีก
19:10 Delight is not seemly for a fool; much less for a servant to have rule over princes.

19:11 สามัญสำนึกที่ดีกระทำให้คนโกรธช้า และที่มองข้ามการละเมิดไปเสียก็เป็นสง่าราศีแก่เขา
19:11 The discretion of a man deferreth his anger; and it is his glory to pass over a transgression.

19:12 พระพิโรธของกษัตริย์เหมือนเสียงคำรามของสิงโต แต่ความโปรดปรานของพระองค์เหมือนน้ำค้างบนผักหญ้า
19:12 The king's wrath is as the roaring of a lion; but his favour is as dew upon the grass.

19:13 บุตรชายโง่เขลาเป็นความพินาศของบิดาของเขา และการทะเลาะวิวาทของภรรยาก็เหมือนน้ำฝนย้อยหยดไม่หยุด
19:13 A foolish son is the calamity of his father: and the contentions of a wife are a continual dropping.

19:14 เรือนและทรัพย์ศฤงคารเป็นมรดกมาจากบิดา แต่ภรรยาที่หยั่งรู้ก็มาจากพระเยโฮวาห์
19:14 House and riches are the inheritance of fathers: and a prudent wife is from the LORD.

19:15 ความเกียจคร้านทำให้หลับสนิท และคนขี้เกียจจะต้องหิว
19:15 Slothfulness casteth into a deep sleep; and an idle soul shall suffer hunger.

19:16 บุคคลที่รักษาพระบัญญัติก็รักษาชีวิตของตน บุคคลที่ดูหมิ่นมรรคาทั้งหลายของพระองค์ก็จะถึงตาย
19:16 He that keepeth the commandment keepeth his own soul; but he that despiseth his ways shall die.

19:17 บุคคลที่เอ็นดูคนยากจนก็ให้พระเยโฮวาห์ทรงยืม และพระองค์จะทรงตอบแทนแก่การกระทำของเขา
19:17 He that hath pity upon the poor lendeth unto the LORD; and that which he hath given will he pay him again.

19:18 จงตีสอนบุตรชายของตนเมื่อยังมีความหวัง อย่าหมดกำลังใจเพราะเหตุการร้องไห้ของเขา
19:18 Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying.

19:19 คนที่โมโหฉุนเฉียวจะต้องได้รับโทษ เพราะถ้าเจ้าช่วยเขาให้พ้นแล้ว ก็ต้องช่วยเขาให้พ้นอีก
19:19 A man of great wrath shall suffer punishment: for if thou deliver him, yet thou must do it again.

19:20 จงฟังคำแนะนำและรับคำสั่งสอนเพื่อเจ้าจะได้ปัญญาสำหรับอนาคต
19:20 Hear counsel, and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end.

19:21 ในใจของมนุษย์มีแผนงานเป็นอันมาก แต่คำปรึกษาของพระเยโฮวาห์นั่นแหละ จะดำรงอยู่ได้
19:21 There are many devices in a man's heart; nevertheless the counsel of the LORD, that shall stand.

19:22 สิ่งที่น่าปรารถนาในตัวมนุษย์คือความเมตตา และคนยากจนยังดีกว่าคนมุสา
19:22 The desire of a man is his kindness: and a poor man is better than a liar.

19:23 ความยำเกรงพระเยโฮวาห์นำไปสู่ชีวิต และบุคคลผู้ได้รับแล้วก็หยุดด้วยความพอใจ เขาจะไม่มีอันตรายใดมาเยี่ยมกรายเขา
19:23 The fear of the LORD tendeth to life: and he that hath it shall abide satisfied; he shall not be visited with evil.

19:24 คนเกียจคร้านฝังมือของตัวไว้ในอกเสื้อ และจะไม่ยอมเอามาสู่ปากของตนอีก
19:24 A slothful man hideth his hand in his bosom, and will not so much as bring it to his mouth again.

19:25 จงตีคนที่มักเยาะเย้ย และคนเขลาจะเรียนความหยั่งรู้เอง จงตักเตือนคนที่มีความเข้าใจและเขาจะเข้าใจความรู้
19:25 Smite a scorner, and the simple will beware: and reprove one that hath understanding, and he will understand knowledge.

19:26 บุคคลผู้ทำทารุณแก่บิดาของเขาและขับไล่มารดาของเขาไปเสีย เป็นบุตรชายผู้ก่อให้เกิดความอับอายและการถูกตำหนิ
19:26 He that wasteth his father, and chaseth away his mother, is a son that causeth shame, and bringeth reproach.

19:27 บุตรชายของเราเอ๋ย จงเลิกฟังคำสั่งสอนที่ทำให้เจ้าหลงไปจากคำแห่งความรู้
19:27 Cease, my son, to hear the instruction that causeth to err from the words of knowledge.

19:28 พยานที่อธรรมก็เยาะเย้ยความยุติธรรม และปากของคนชั่วร้ายก็กลืนกินแต่ความชั่วช้า
19:28 An ungodly witness scorneth judgment: and the mouth of the wicked devoureth iniquity.

19:29 การปรับโทษมีพร้อมอยู่สำหรับคนมักเยาะเย้ย และการโบยก็สำหรับหลังของคนโง่
19:29 Judgments are prepared for scorners, and stripes for the back of fools.

อ่านบทถัดไป
Proverbs
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,177,393 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   1 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0379 seconds ! ( 12 query)