Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Proverbs บทที่ 5

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

5:1 บุตรชายของเราเอ๋ย จงตั้งใจต่อปัญญาของเรา จงเอียงหูของเจ้าฟังความเข้าใจของเรา
5:1 My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding:

5:2 เพื่อเจ้าจะรักษาความเฉลียวฉลาดไว้ และริมฝีปากของเจ้าจะระแวดระวังความรู้
5:2 That thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge.

5:3 เพราะริมฝีปากของหญิงชั่วนั้นก็หยาดน้ำผึ้งออกมา และปากของนางก็ลื่นยิ่งกว่าน้ำมัน
5:3 For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil:

5:4 แต่ในที่สุด นางขมขื่นอย่างบอระเพ็ด และคมอย่างดาบสองคม
5:4 But her end is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword.

5:5 เท้าของนางก้าวลงไปสู่ความตาย ย่างเท้าของนางติดตามวิถีสู่นรก
5:5 Her feet go down to death; her steps take hold on hell.

5:6 เกรงว่าเจ้าจะสนใจในวิถีแห่งชีวิต ทางของนางวนเวียนไป เพื่อเจ้าจะหารู้ไม่
5:6 Lest thou shouldest ponder the path of life, her ways are moveable, that thou canst not know them.

5:7 ฉะนั้น โอ บุตรทั้งหลายเอ๋ย บัดนี้จงฟังเรา และอย่าพรากจากถ้อยคำแห่งปากของเรา
5:7 Hear me now therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth.

5:8 จงหลีกทางของเจ้าให้ไกลจากนาง อย่าไปใกล้ประตูเรือนของนาง
5:8 Remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house:

5:9 เกรงว่าเจ้าจะให้เกียรติของเจ้าแก่คนอื่น และให้ปีเดือนของเจ้าแก่คนโหดร้าย
5:9 Lest thou give thine honour unto others, and thy years unto the cruel:

5:10 เกรงว่าแขกแปลกหน้าจะกินความอุดมสมบูรณ์ของเจ้าจนอิ่ม และแรงงานของเจ้าตกไปในเรือนของคนต่างด้าว
5:10 Lest strangers be filled with thy wealth; and thy labours be in the house of a stranger;

5:11 และถึงบั้นปลายชีวิตของเจ้า เจ้าครวญคราง เมื่อเนื้อและกายของเจ้าถูกล้างผลาญ
5:11 And thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed,

5:12 และเจ้าว่า "ข้าเคยเกลียดคำสั่งสอนเสียจริงๆ และจิตใจของข้าดูหมิ่นการตักเตือน
5:12 And say, How have I hated instruction, and my heart despised reproof;

5:13 ข้าไม่เคยเชื่อฟังเสียงครูของข้า หรือเอียงหูให้แก่ผู้สั่งสอนของข้า
5:13 And have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me!

5:14 ข้าจวนจะล้มละลายสู่ความพินาศอยู่รอมร่อ ในหมู่ชุมนุมชนและคนที่ประชุมกันอยู่นั้น"
5:14 I was almost in all evil in the midst of the congregation and assembly.

5:15 จงดื่มน้ำจากถังเก็บน้ำของเจ้า ดื่มน้ำไหลจากบ่อของเจ้าเอง
5:15 Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well.

5:16 จงให้น้ำพุของเจ้าไหลกระจายออกไปนอกบ้าน และให้ธารน้ำนั้นไหลไปตามถนน
5:16 Let thy fountains be dispersed abroad, and rivers of waters in the streets.

5:17 จงให้มันเป็นของเจ้าแต่ผู้เดียว และมิใช่สำหรับคนแปลกหน้าด้วย
5:17 Let them be only thine own, and not strangers' with thee.

5:18 จงให้น้ำพุของเจ้าได้รับพร และเปรมปรีดิ์อยู่กับภรรยาคนที่เจ้าได้เมื่อหนุ่มนั้น
5:18 Let thy fountain be blessed: and rejoice with the wife of thy youth.

5:19 จงให้นางเหมือนนางกวางที่น่ารัก เลียงผาที่งามสง่า จงให้ถันของภรรยาเจ้าเป็นที่หนำใจเจ้าอยู่ทุกเวลา จงดื่มด่ำอยู่กับความรักของนางเสมอ
5:19 Let her be as the loving hind and pleasant roe; let her breasts satisfy thee at all times; and be thou ravished always with her love.

5:20 บุตรชายของเราเอ๋ย เจ้าจะเคลิบเคลิ้มอยู่กับหญิงชั่วทำไมเล่า และโอบกอดอกของนางสัญจรอยู่ทำไม
5:20 And why wilt thou, my son, be ravished with a strange woman, and embrace the bosom of a stranger?

5:21 เพราะว่าทางของคนก็เบื้องหน้าพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงใคร่ครวญวิถีทั้งสิ้นของเขา
5:21 For the ways of man are before the eyes of the LORD, and he pondereth all his goings.

5:22 ความชั่วช้าของคนชั่วร้ายจะดักเขาเอง และเขาก็จะติดอยู่กับตาข่ายบาปของเขา
5:22 His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins.

5:23 เขาจะตายปราศจากคำสั่งสอน และเพราะความโง่อย่างยิ่งของเขา เขาจึงจะหลงเจิ่นไป
5:23 He shall die without instruction; and in the greatness of his folly he shall go astray.

อ่านบทถัดไป
Proverbs
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,518,486 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   1 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0483 seconds ! ( 12 query)