Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Proverbs บทที่ 4

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

4:1 บุตรทั้งหลายเอ๋ย จงฟังคำสั่งสอนของพ่อเจ้า ให้ตั้งใจฟังเพื่อเจ้าจะได้รับความเข้าใจ
4:1 Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding.

4:2 เพราะเราให้หลักคำสอนที่ดีแก่เจ้า อย่าละทิ้งกฎเกณฑ์ของเรา
4:2 For I give you good doctrine, forsake ye not my law.

4:3 เพราะเราเป็นลูกชายของพ่อเรา ดูอ่อนโยนและเป็นที่รักยิ่งในสายตาของแม่เรา
4:3 For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother.

4:4 บิดาสอนเรา และพูดกับเราว่า "ให้ใจของเจ้ายึดคำสอนของเราไว้ให้มั่น จงรักษาบัญญัติของเรา และมีชีวิตอยู่
4:4 He taught me also, and said unto me, Let thine heart retain my words: keep my commandments, and live.

4:5 อย่าลืมและอย่าหันกลับจากถ้อยคำแห่งปากของเรา จงเอาปัญญา และเอาความเข้าใจ
4:5 Get wisdom, get understanding: forget it not; neither decline from the words of my mouth.

4:6 อย่าทอดทิ้งเธอ และเธอจะรักษาเจ้าไว้ จงรักเธอ และเธอจะระแวดระวังเจ้า
4:6 Forsake her not, and she shall preserve thee: love her, and she shall keep thee.

4:7 ปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ฉะนั้นจงเอาปัญญา แม้เจ้าจะได้อะไรก็ตาม จงเอาความเข้าใจไว้
4:7 Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom: and with all thy getting get understanding.

4:8 จงตีราคาเธอให้สูง และเธอจะยกย่องเจ้า ถ้าเจ้ากอดเธอไว้ เธอจะให้เกียรติเจ้า
4:8 Exalt her, and she shall promote thee: she shall bring thee to honour, when thou dost embrace her.

4:9 เธอจะเอามาลัยงามสวมศีรษะเจ้า เธอจะให้มงกุฎแห่งสง่าราศีแก่เจ้า"
4:9 She shall give to thine head an ornament of grace: a crown of glory shall she deliver to thee.

4:10 โอ บุตรชายของเราเอ๋ย จงฟังและรับถ้อยคำของเรา เพื่อปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะมากหลาย
4:10 Hear, O my son, and receive my sayings; and the years of thy life shall be many.

4:11 เราได้สอนเจ้าในเรื่องทางปัญญาแล้ว เราได้นำเจ้าในวิถีของความเที่ยงธรรม
4:11 I have taught thee in the way of wisdom; I have led thee in right paths.

4:12 เมื่อเจ้าเดิน ย่างเท้าของเจ้าจะไม่ถูกขัดขวาง และเมื่อเจ้าวิ่ง เจ้าจะไม่สะดุด
4:12 When thou goest, thy steps shall not be straitened; and when thou runnest, thou shalt not stumble.

4:13 จงยึดคำสั่งสอนไว้ และอย่าปล่อยไป จงระแวดระวังเธอไว้ เพราะเธอเป็นชีวิตของเจ้า
4:13 Take fast hold of instruction; let her not go: keep her; for she is thy life.

4:14 อย่าเข้าไปในวิถีของคนชั่ว และอย่าเดินในทางของคนชั่วร้าย
4:14 Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men.

4:15 จงหลีกเสีย อย่าเดินบนนั้น เลี้ยวออกไปเสีย และจงผ่านไป
4:15 Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away.

4:16 เพราะถ้าคนชั่วร้ายไม่ได้ทำความผิด เขานอนไม่หลับ ถ้าเขาไม่ได้ทำให้คนใดสะดุด เขาจะหลับไม่ลง
4:16 For they sleep not, except they have done mischief; and their sleep is taken away, unless they cause some to fall.

4:17 เพราะเขารับประทานอาหารของความชั่วร้าย และดื่มเหล้าองุ่นแห่งความทารุณ
4:17 For they eat the bread of wickedness, and drink the wine of violence.

4:18 แต่วิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุณ ซึ่งฉายสุกใสยิ่งขึ้นๆจนเต็มวัน
4:18 But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day.

4:19 ทางของคนชั่วร้ายก็เหมือนความมืดทึบ เขาไม่ทราบว่าเขาสะดุดอะไร
4:19 The way of the wicked is as darkness: they know not at what they stumble.

4:20 บุตรชายของเราเอ๋ย จงตั้งใจต่อถ้อยคำของเรา จงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเรา
4:20 My son, attend to my words; incline thine ear unto my sayings.

4:21 อย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้า จงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้า
4:21 Let them not depart from thine eyes; keep them in the midst of thine heart.

4:22 เพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบ และมันเป็นสุขภาพแก่เนื้อหนังของผู้นั้นทั้งสิ้น
4:22 For they are life unto those that find them, and health to all their flesh.

4:23 จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้าน เพราะแหล่งแห่งชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ
4:23 Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.

4:24 จงหันไปจากปากที่พูดคดเคี้ยว และให้ริมฝีปากลดเลี้ยวอยู่ห่างจากเจ้า
4:24 Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee.

4:25 ให้ตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้า และให้หนังตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้าเจ้า
4:25 Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.

4:26 จงพิจารณาวิถีแห่งเท้าของเจ้า แล้วทางทั้งสิ้นของเจ้าจะมั่นคง
4:26 Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established.

4:27 อย่าเหไปข้างขวาหรือหันมาข้างซ้าย จงกลับเท้าของเจ้าเสียจากความชั่วร้าย
4:27 Turn not to the right hand nor to the left: remove thy foot from evil.

อ่านบทถัดไป
Proverbs
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,528,408 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   1 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0372 seconds ! ( 12 query)