Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Proverbs บทที่ 6

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

6:1 บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าเจ้าเป็นผู้ประกันเพื่อนของเจ้า ได้ทำสัญญาให้แก่คนแปลกหน้า
6:1 My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast stricken thy hand with a stranger,

6:2 เจ้าจึงติดบ่วงเพราะคำจากปากของเจ้า และเจ้าติดกับเพราะคำพูดจากปากของเจ้า
6:2 Thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the words of thy mouth.

6:3 บุตรชายของเราเอ๋ย จงทำอย่างนี้และช่วยตัวเจ้าให้รอดเถิด เพราะเมื่อเจ้าตกอยู่ในกำมือเพื่อนของเจ้าแล้ว ไป รีบไปวิงวอนเพื่อนของเจ้า
6:3 Do this now, my son, and deliver thyself, when thou art come into the hand of thy friend; go, humble thyself, and make sure thy friend.

6:4 อย่าให้ตาของเจ้าหลับลง อย่าให้หนังตาของเจ้าปรือไป
6:4 Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids.

6:5 จงปลีกตัวของเจ้าจากภัย อย่างละมั่งที่ปลีกตัวจากมือของพราน อย่างนกจากมือของคนจับนก
6:5 Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler.

6:6 คนเกียจคร้านเอ๋ย ไปหามดไป๊ พิเคราะห์ดูทางของมัน และจงฉลาด
6:6 Go to the ant, thou sluggard; consider her ways, and be wise:

6:7 โดยปราศจากผู้นำทาง ผู้ดูแลหรือผู้ปกครอง
6:7 Which having no guide, overseer, or ruler,

6:8 มันเตรียมอาหารของมันในฤดูแล้ง และส่ำสมของกินของมันในฤดูเกี่ยว
6:8 Provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest.

6:9 โอ คนเกียจคร้านเอ๋ย เจ้าจะนอนนานเท่าใด เมื่อไรเจ้าจะลุกขึ้นจากหลับ
6:9 How long wilt thou sleep, O sluggard? when wilt thou arise out of thy sleep?

6:10 หลับนิด เคลิ้มหน่อย กอดมือพักนิดหน่อย
6:10 Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep:

6:11 ความจนจะมาเหนือเจ้าอย่างคนจร และความขัดสนอย่างคนถืออาวุธ
6:11 So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man.

6:12 คนเหลวไหล คือคนชั่วร้าย ที่เที่ยวไปด้วยปากคดเคี้ยว
6:12 A naughty person, a wicked man, walketh with a froward mouth.

6:13 ตาของเขาก็ขยิบ เท้าของเขาก็ขยับ นิ้วของเขาก็ชี้ไป
6:13 He winketh with his eyes, he speaketh with his feet, he teacheth with his fingers;

6:14 ประดิษฐ์ความชั่วร้ายอยู่เรื่อยไปด้วยใจตลบตะแลง หว่านความแตกร้าว
6:14 Frowardness is in his heart, he deviseth mischief continually; he soweth discord.

6:15 เพราะฉะนั้นความหายนะจะมาถึงเขาอย่างปัจจุบันทันด่วน ฉับพลันนั้นเองเขาจะแตกอย่างซ่อมไม่ได้
6:15 Therefore shall his calamity come suddenly; suddenly shall he be broken without remedy.

6:16 หกสิ่งเหล่านี้พระเยโฮวาห์ทรงเกลียด เออ มีเจ็ดสิ่งเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนสำหรับพระองค์
6:16 These six things doth the LORD hate: yea, seven are an abomination unto him:

6:17 ตายโส ลิ้นมุสา และมือที่ทำโลหิตไร้ผิดให้ตก
6:17 A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood,

6:18 จิตใจที่คิดแผนงานชั่วร้าย เท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความร้าย
6:18 An heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief,

6:19 พยานเท็จซึ่งพูดมุสา และคนผู้หว่านความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่น้อง
6:19 A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren.

6:20 บุตรชายของเราเอ๋ย จงรักษาบัญญัติของพ่อเจ้า และอย่าละทิ้งกฎเกณฑ์ของแม่เจ้า
6:20 My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother:

6:21 มัดมันติดไว้บนใจของเจ้าเสมอ ผูกมันไว้ที่คอของเจ้า
6:21 Bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck.

6:22 เมื่อเจ้าเดิน มันจะนำเจ้า เมื่อเจ้านอนลง มันจะเฝ้าเจ้า และเมื่อเจ้าตื่นขึ้น มันจะพูดกับเจ้า
6:22 When thou goest, it shall lead thee; when thou sleepest, it shall keep thee; and when thou awakest, it shall talk with thee.

6:23 เพราะพระบัญญัติเป็นประทีป และพระราชบัญญัติเป็นสว่าง และคำตักเตือนแห่งการสั่งสอนเป็นทางแห่งชีวิต
6:23 For the commandment is a lamp; and the law is light; and reproofs of instruction are the way of life:

6:24 เพื่อสงวนเจ้าไว้จากหญิงชั่วร้าย จากลิ้นพะเน้าพะนอของหญิงสัญจร
6:24 To keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman.

6:25 อย่าปรารถนาความงามของนางอยู่ในใจของเจ้า อย่าให้นางจับเจ้าด้วยหนังตาของนาง
6:25 Lust not after her beauty in thine heart; neither let her take thee with her eyelids.

6:26 เพราะโดยวิธีการของหญิงแพศยา ชายคนใดอาจเหลือแค่ขนมปังก้อนเดียวได้ และหญิงเล่นชู้ล่าชีวิตประเสริฐของชายทีเดียว
6:26 For by means of a whorish woman a man is brought to a piece of bread: and the adultress will hunt for the precious life.

6:27 ผู้ชายจะหอบไฟไว้ที่อกของเขาโดยไม่ให้เสื้อผ้าของเขาไหม้ได้หรือ
6:27 Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned?

6:28 หรือผู้ใดจะเดินบนถ่านที่ลุกโพลง โดยไม่ให้เท้าของเขาถูกไฟลวกได้หรือ
6:28 Can one go upon hot coals, and his feet not be burned?

6:29 บุคคลผู้เข้าหาภรรยาของเพื่อนบ้านก็เป็นอย่างนั้นแหละ ไม่มีผู้ใดที่แตะต้องนางแล้วจะไร้ความผิด
6:29 So he that goeth in to his neighbour's wife; whosoever toucheth her shall not be innocent.

6:30 ถ้าขโมยเข้าลักเพื่อบรรเทาความอยากเมื่อเขาหิว คนไม่ดูหมิ่นขโมยนั้นมิใช่หรือ
6:30 Men do not despise a thief, if he steal to satisfy his soul when he is hungry;

6:31 แต่ถ้าจับเขาได้ เขาต้องชำระคืนเจ็ดเท่า เขาจะต้องให้สิ่งของทั้งสิ้นในบ้านของเขา
6:31 But if he be found, he shall restore sevenfold; he shall give all the substance of his house.

6:32 แต่ผู้ใดที่ล่วงประเวณีกับผู้หญิงคนหนึ่งก็ขาดความเข้าใจ ผู้ใดที่กระทำอย่างนั้นก็ทำลายจิตใจตนเอง
6:32 But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding: he that doeth it destroyeth his own soul.

6:33 เขาได้รับบาดแผลและความอัปยศ และจะล้างความขายหน้าของตนหาได้ไม่
6:33 A wound and dishonour shall he get; and his reproach shall not be wiped away.

6:34 เพราะความริษยากระทำให้คนเกรี้ยวกราด ในวันที่เขาแก้แค้น เขาจะไม่เพลามือ
6:34 For jealousy is the rage of a man: therefore he will not spare in the day of vengeance.

6:35 เขาจะไม่รับค่าทำขวัญใดๆ ถึงเจ้าจะทวีของกำนัล เขาก็ไม่ยอมสงบ
6:35 He will not regard any ransom; neither will he rest content, though thou givest many gifts.

อ่านบทถัดไป
Proverbs
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,481,034 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   33 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0434 seconds ! ( 12 query)