Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Job บทที่ 12

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

12:1 แล้วโยบตอบว่า
12:1 And Job answered and said,

12:2 "ไม่ต้องสงสัยเลยที่ท่านทั้งหลายเป็นเสียงของประชาชน และสติปัญญาจะตายไปพร้อมกับท่าน
12:2 No doubt but ye are the people, and wisdom shall die with you.

12:3 แต่ข้าก็มีความเข้าใจอย่างกับท่าน ข้าไม่ด้อยกว่าท่าน เออ เรื่องอย่างนี้ใครจะไม่ทราบ
12:3 But I have understanding as well as you; I am not inferior to you: yea, who knoweth not such things as these?

12:4 ข้าเป็นเหมือนผู้ที่ให้เพื่อนบ้านหัวเราะเยาะ ผู้ร้องทูลพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบ คนดีรอบคอบอันชอบธรรมเป็นที่ให้เขาหัวเราะเยาะ
12:4 I am as one mocked of his neighbour, who calleth upon God, and he answereth him: the just upright man is laughed to scorn.

12:5 ในความคิดของผู้ที่อยู่อย่างสบาย ผู้มีเท้าพร้อมที่จะพลาดเหมือนตะเกียงที่ถูกสบประมาท
12:5 He that is ready to slip with his feet is as a lamp despised in the thought of him that is at ease.

12:6 เต็นท์ของโจรก็มั่งคั่ง และบุคคลที่ยั่วเย้าพระเจ้าก็มั่นคง พระเจ้าทรงนำของมากมายมาสู่มือของเขา
12:6 The tabernacles of robbers prosper, and they that provoke God are secure; into whose hand God bringeth abundantly.

12:7 แต่ขอถามสัตว์เดียรัจฉาน และมันจะสอนท่าน ถามนกในอากาศดู และมันจะบอกท่าน
12:7 But ask now the beasts, and they shall teach thee; and the fowls of the air, and they shall tell thee:

12:8 หรือพูดกับแผ่นดินโลก และมันจะสอนท่าน และปลาทะเลจะประกาศแก่ท่าน
12:8 Or speak to the earth, and it shall teach thee: and the fishes of the sea shall declare unto thee.

12:9 ในบรรดาสิ่งเหล่านี้มีสิ่งใดที่ไม่ทราบว่าพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้เป็นไปอย่างนั้น
12:9 Who knoweth not in all these that the hand of the LORD hath wrought this?

12:10 จิตใจของสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ทั้งลมหายใจของมนุษย์ทั้งปวง
12:10 In whose hand is the soul of every living thing, and the breath of all mankind.

12:11 หูทดลองถ้อยคำมิใช่หรือ และเพดานปากชิมรสอาหารมิใช่หรือ
12:11 Doth not the ear try words? and the mouth taste his meat?

12:12 สติปัญญาอยู่กับคนมีอายุมาก และอายุยืนยาวทำให้เกิดความเข้าใจ
12:12 With the ancient is wisdom; and in length of days understanding.

12:13 สติปัญญาและฤทธานุภาพอยู่กับพระเจ้า พระองค์ทรงมีคำแนะนำและความเข้าใจ
12:13 With him is wisdom and strength, he hath counsel and understanding.

12:14 ดูเถิด พระองค์ทรงพังทลายลงและไม่มีผู้ใดสร้างใหม่ได้ พระองค์ทรงกักขังมนุษย์คนหนึ่งไว้และไม่มีผู้ใดเปิดได้
12:14 Behold, he breaketh down, and it cannot be built again: he shutteth up a man, and there can be no opening.

12:15 ดูเถิด พระองค์ทรงยึดน้ำไว้และมันก็แห้งไป ดังนั้นพระองค์ทรงส่งมันออกไปและมันก็ท่วมแผ่นดิน
12:15 Behold, he withholdeth the waters, and they dry up: also he sendeth them out, and they overturn the earth.

12:16 พระกำลังและพระสติปัญญาอยู่กับพระองค์ ผู้ถูกลวงทั้งผู้ลวงเป็นของพระองค์
12:16 With him is strength and wisdom: the deceived and the deceiver are his.

12:17 พระองค์ทรงนำที่ปรึกษาตัวล่อนจ้อนไป และพระองค์ทรงกระทำผู้พิพากษาให้เป็นคนโง่
12:17 He leadeth counsellors away spoiled, and maketh the judges fools.

12:18 พระองค์ทรงแก้พันธนาการของกษัตริย์ และทรงผูกมัดเอวของกษัตริย์เหล่านั้นด้วยผ้าคาดเอว
12:18 He looseth the bond of kings, and girdeth their loins with a girdle.

12:19 พระองค์ทรงนำเจ้าชายตัวล่อนจ้อนไป และทรงคว่ำผู้มีกำลังเสีย
12:19 He leadeth princes away spoiled, and overthroweth the mighty.

12:20 พระองค์ทรงเอาคำพูดไปเสียจากผู้ที่เขาวางใจ และทรงนำการพินิจพิจารณาไปเสียจากพวกผู้มีอายุ
12:20 He removeth away the speech of the trusty, and taketh away the understanding of the aged.

12:21 พระองค์ทรงเทความเหยียดหยามบนเจ้านาย และทรงกระทำให้ผู้ที่แข็งแรงอ่อนกำลัง
12:21 He poureth contempt upon princes, and weakeneth the strength of the mighty.

12:22 พระองค์ทรงเปิดสิ่งที่ลึกออกมาจากความมืด และทรงนำเงามัจจุราชมาสู่ความสว่าง
12:22 He discovereth deep things out of darkness, and bringeth out to light the shadow of death.

12:23 พระองค์ทรงกระทำประชาชาติให้ใหญ่โต และทรงทำลายเสีย พระองค์ทรงขยายบรรดาประชาชาติ และทรงนำเขาทั้งหลายให้แคบลงอีก
12:23 He increaseth the nations, and destroyeth them: he enlargeth the nations, and straiteneth them again.

12:24 พระองค์ทรงนำความเข้าใจไปเสียจากหัวหน้าชาวโลก และทรงกระทำให้เขาพเนจรไปในถิ่นทุรกันดารซึ่งไม่มีหนทาง
12:24 He taketh away the heart of the chief of the people of the earth, and causeth them to wander in a wilderness where there is no way.

12:25 เขาทั้งหลายคลำอยู่ในความมืดปราศจากความสว่าง และพระองค์ทรงทำให้เขาโซเซอย่างคนเมา"
12:25 They grope in the dark without light, and he maketh them to stagger like a drunken man.

อ่านบทถัดไป
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,517,924 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   1 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0384 seconds ! ( 12 query)