Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Job บทที่ 21

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

21:1 แล้วโยบตอบว่า
21:1 But Job answered and said,

21:2 "ขอฟังถ้อยคำของข้าอย่างระมัดระวัง และให้คำนี้ปลอบใจท่าน
21:2 Hear diligently my speech, and let this be your consolations.

21:3 ขออดทนหน่อยและข้าจะพูด และเมื่อข้าพูดแล้ว ก็เยาะต่อไปเถอะ
21:3 Suffer me that I may speak; and after that I have spoken, mock on.

21:4 ส่วนข้านี้ จะต่อว่ามนุษย์หรือ ถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมใจข้าจึงไม่ควรเป็นทุกข์
21:4 As for me, is my complaint to man? and if it were so, why should not my spirit be troubled?

21:5 มองดูข้าซี และจงตกตะลึงเถิด และท่านจงเอามือปิดปากของท่าน
21:5 Mark me, and be astonished, and lay your hand upon your mouth.

21:6 เมื่อข้าระลึกถึงเรื่องนี้ข้าก็ตระหนกตกใจ และความสั่นสะท้านก็จับเนื้อของข้า
21:6 Even when I remember I am afraid, and trembling taketh hold on my flesh.

21:7 ทำไมคนชั่วจึงมีชีวิตอยู่ เออ จนถึงแก่ และเจริญมีกำลังมากขึ้น
21:7 Wherefore do the wicked live, become old, yea, are mighty in power?

21:8 เชื้อสายของเขาก็ตั้งมั่นคงอยู่ในสายตาของเขา และลูกหลานของเขาก็อยู่ต่อหน้าต่อตาเขา
21:8 Their seed is established in their sight with them, and their offspring before their eyes.

21:9 เรือนของเขาทั้งหลายก็ปลอดภัยปราศจากความกลัว และไม้เรียวของพระเจ้าก็ไม่อยู่บนเขา
21:9 Their houses are safe from fear, neither is the rod of God upon them.

21:10 วัวผู้ของเขาเกิดพันธุ์ ไม่มีขาด วัวเมียของเขาตกลูก และไม่มีแท้ง
21:10 Their bull gendereth, and faileth not; their cow calveth, and casteth not her calf.

21:11 เขาส่งเด็กๆออกไปอยู่อย่างฝูงแพะแกะ และลูกหลานเล็กของเขาก็เต้นรำ
21:11 They send forth their little ones like a flock, and their children dance.

21:12 เขาหยิบเอารำมะนาและพิณเขาคู่ และเปรมปรีดิ์ตามเสียงขลุ่ย
21:12 They take the timbrel and harp, and rejoice at the sound of the organ.

21:13 ตลอดวันเวลาของเขา เขาก็เจริญ และเขาลงไปที่แดนคนตายในพริบตาเดียว
21:13 They spend their days in wealth, and in a moment go down to the grave.

21:14 เขาจึงทูลพระเจ้าว่า `ขอจากเราไปเสีย เพราะเราไม่ปรารถนาความรู้ในทางของท่าน
21:14 Therefore they say unto God, Depart from us; for we desire not the knowledge of thy ways.

21:15 องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คืออะไร ที่เราจะต้องปรนนิบัติเขา ถ้าเราอธิษฐานต่อเขา เราจะได้ประโยชน์อะไร'
21:15 What is the Almighty, that we should serve him? and what profit should we have, if we pray unto him?

21:16 ดูเถิด ความจำเริญของเขาทั้งหลายไม่อยู่ในกำมือของเขา คำปรึกษาของคนชั่วอยู่ห่างไกลจากข้า
21:16 Lo, their good is not in their hand: the counsel of the wicked is far from me.

21:17 ตะเกียงของคนชั่วดับบ่อยเท่าใด ความยากลำบากมาเหนือเขาบ่อยเท่าใด พระเจ้าทรงแจกจ่ายความเศร้าโศกด้วยพระพิโรธของพระองค์
21:17 How oft is the candle of the wicked put out! and how oft cometh their destruction upon them! God distributeth sorrows in his anger.

21:18 เขาเป็นเหมือนฟางข้าวหน้าลม และเป็นเหมือนแกลบที่พายุพัดไป
21:18 They are as stubble before the wind, and as chaff that the storm carrieth away.

21:19 พระเจ้าทรงสะสมความชั่วช้าของเขาไว้ให้ลูกหลานของเขาหรือ พระองค์ทรงตอบแทนแก่เขาเอง และเขาก็จะทราบ
21:19 God layeth up his iniquity for his children: he rewardeth him, and he shall know it.

21:20 นัยน์ตาของเขาจะเห็นความพินาศของเขา และเขาจะดื่มพระพิโรธขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
21:20 His eyes shall see his destruction, and he shall drink of the wrath of the Almighty.

21:21 เพราะเขามีความพึงพอใจอะไรในเรื่องวงศ์วานที่ตามเขามา เมื่อจำนวนเดือนของเขาถูกตัดขาดกลางคันเสียแล้ว
21:21 For what pleasure hath he in his house after him, when the number of his months is cut off in the midst?

21:22 มีผู้ใดจะสอนความรู้ให้แด่พระเจ้าได้หรือ เมื่อพระองค์ทรงพิพากษาเทวชีพ
21:22 Shall any teach God knowledge? seeing he judgeth those that are high.

21:23 คนหนึ่งตายเมื่อยังแข็งแรงเต็มที่สบายและปลอดภัยทั้งสิ้น
21:23 One dieth in his full strength, being wholly at ease and quiet.

21:24 ถังกายของเขาเต็มด้วยน้ำนม และกระดูกของเขาก็ชุ่มด้วยไขกระดูก
21:24 His breasts are full of milk, and his bones are moistened with marrow.

21:25 อีกคนหนึ่งตายด้วยใจขมขื่น ไม่เคยได้ชิมของดี
21:25 And another dieth in the bitterness of his soul, and never eateth with pleasure.

21:26 เขาทั้งสองนอนลงในผงคลีดินเหมือนกัน และตัวหนอนก็คลุมเขาทั้งสองไว้
21:26 They shall lie down alike in the dust, and the worms shall cover them.

21:27 ดูเถิด ข้ารู้ความคิดของท่านและอุบายของท่านที่จะทำผิดต่อข้า
21:27 Behold, I know your thoughts, and the devices which ye wrongfully imagine against me.

21:28 เพราะท่านว่า `วังของเจ้านายอยู่ที่ไหน เต็นท์ซึ่งคนชั่วอาศัยนั้นอยู่ที่ไหน'
21:28 For ye say, Where is the house of the prince? and where are the dwelling places of the wicked?

21:29 ท่านมิได้ถามนักท่องเที่ยว และท่านไม่ได้รับสักขีพยานของเขาหรือ
21:29 Have ye not asked them that go by the way? and do ye not know their tokens,

21:30 ว่าคนชั่วได้สงวนไว้จนถึงวันแห่งภัยพิบัติ และเขาจะถูกนำไปยังวันแห่งพระพิโรธ
21:30 That the wicked is reserved to the day of destruction? they shall be brought forth to the day of wrath.

21:31 ใครแจ้งวิธีการของเขาต่อหน้าเขา และผู้ใดสนองเขาในสิ่งที่เขาได้กระทำ
21:31 Who shall declare his way to his face? and who shall repay him what he hath done?

21:32 แม้กระนั้นเขาจะถูกหามไปยังหลุมศพ และจะยังอยู่ในอุโมงค์
21:32 Yet shall he be brought to the grave, and shall remain in the tomb.

21:33 สำหรับเขาก้อนดินที่หุบเขาก็เบาสบาย คนทั้งปวงก็ตามเขาไป และคนที่ไปข้างหน้าก็นับไม่ถ้วน
21:33 The clods of the valley shall be sweet unto him, and every man shall draw after him, as there are innumerable before him.

21:34 แล้วทำไมท่านจะมาเล้าโลมใจข้าด้วยสิ่งว่างเปล่า คำตอบของท่านไม่มีอะไรเหลือแล้วนอกจากการมุสา"
21:34 How then comfort ye me in vain, seeing in your answers there remaineth falsehood?

อ่านบทถัดไป
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,179,078 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   4 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0424 seconds ! ( 12 query)