Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Job บทที่ 29

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

29:1 แล้วโยบก็กล่าวกลอนภาษิตของท่านอีกว่า
29:1 Moreover Job continued his parable, and said,

29:2 "โอ ข้าอยากจะอยู่อย่างแต่ละเดือนที่ผ่านไป อย่างในสมัยเมื่อพระเจ้าทรงพิทักษ์ข้า
29:2 Oh that I were as in months past, as in the days when God preserved me;

29:3 เมื่อประทีปของพระองค์ส่องเหนือศีรษะข้า และข้าเดินฝ่าความมืดไปด้วยความสว่างของพระองค์
29:3 When his candle shined upon my head, and when by his light I walked through darkness;

29:4 อย่างข้าเมื่อครั้งยังหนุ่มแน่นอยู่ เมื่อความลึกลับแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือเต็นท์ของข้า
29:4 As I was in the days of my youth, when the secret of God was upon my tabernacle;

29:5 เมื่อองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ยังอยู่กับข้า และลูกหลานห้อมล้อมข้า
29:5 When the Almighty was yet with me, when my children were about me;

29:6 เมื่อเขาล้างย่างเท้าของข้าด้วยนมข้น และก้อนหินเทธารน้ำมันออกให้ข้า
29:6 When I washed my steps with butter, and the rock poured me out rivers of oil;

29:7 เมื่อข้าออกมายังประตูเมือง เมื่อข้าเตรียมที่นั่งของข้าที่ถนน
29:7 When I went out to the gate through the city, when I prepared my seat in the street!

29:8 คนหนุ่มๆเห็นข้าแล้วก็หลีกไป คนสูงอายุลุกขึ้นยืน
29:8 The young men saw me, and hid themselves: and the aged arose, and stood up.

29:9 เจ้านายหยุดพูด เอามือปิดปากของตนไว้
29:9 The princes refrained talking, and laid their hand on their mouth.

29:10 เสียงของขุนนางก็สงบลง และลิ้นของเขาก็เกาะติดเพดานปาก
29:10 The nobles held their peace, and their tongue cleaved to the roof of their mouth.

29:11 เมื่อหูได้ยินแล้ว ต่างก็ว่าข้าเป็นสุข และเมื่อตาดู ก็ยกย่องข้า
29:11 When the ear heard me, then it blessed me; and when the eye saw me, it gave witness to me:

29:12 เพราะว่าข้าช่วยคนยากจนที่ร้องให้ช่วย และเด็กกำพร้าพ่อที่ไม่มีใครอุปถัมภ์เขา
29:12 Because I delivered the poor that cried, and the fatherless, and him that had none to help him.

29:13 พรของคนที่จวนพินาศก็มาถึงข้า และข้าเป็นเหตุให้จิตใจของหญิงม่ายร้องเพลงด้วยความชื่นบาน
29:13 The blessing of him that was ready to perish came upon me: and I caused the widow's heart to sing for joy.

29:14 ข้าสวมความชอบธรรม และมันก็ห่อหุ้มข้าไว้ ความยุติธรรมของข้าเหมือนเสื้อคลุมและผ้าโพกศีรษะ
29:14 I put on righteousness, and it clothed me: my judgment was as a robe and a diadem.

29:15 ข้าเป็นนัยน์ตาให้คนตาบอด และเป็นเท้าให้คนง่อย
29:15 I was eyes to the blind, and feet was I to the lame.

29:16 ข้าเป็นบิดาให้คนขัดสน และข้าสอบสวนเรื่องของผู้ที่ข้าไม้รู้จัก
29:16 I was a father to the poor: and the cause which I knew not I searched out.

29:17 ข้าหักขากรรไกรของคนชั่ว และได้ดึงเอาเหยื่อจากฟันของเขา
29:17 And I brake the jaws of the wicked, and plucked the spoil out of his teeth.

29:18 แล้วข้าคิดว่า `ข้าจะตายในรังของข้า และข้าจะทวีวันเวลาของข้าอย่างทราย
29:18 Then I said, I shall die in my nest, and I shall multiply my days as the sand.

29:19 รากของข้าจะแผ่ไปถึงน้ำ มีน้ำค้างบนกิ่งของข้าตลอดคืน
29:19 My root was spread out by the waters, and the dew lay all night upon my branch.

29:20 สง่าราศีของข้าสดชื่นอยู่กับข้า และคันธนูของข้าใหม่เสมออยู่ในมือข้า'
29:20 My glory was fresh in me, and my bow was renewed in my hand.

29:21 คนทั้งหลายเงี่ยหูฟังข้าและคอยอยู่ และเงียบอยู่ฟังคำปรึกษาของข้า
29:21 Unto me men gave ear, and waited, and kept silence at my counsel.

29:22 หลังจากที่ข้าพูดแล้ว เขาก็ไม่พูดอีกเลย และคำของข้าก็กลั่นลงมาเหนือเขา
29:22 After my words they spake not again; and my speech dropped upon them.

29:23 เขาคอยข้าเหมือนคอยฝน เขาอ้าปากของเขาเหมือนอย่างรอรับน้ำฝนชุกปลายฤดู
29:23 And they waited for me as for the rain; and they opened their mouth wide as for the latter rain.

29:24 ถ้าข้าหัวเราะเยาะเขา เขาก็ไม่ยอมเชื่อ และสีหน้าอันผ่องใสของข้า เขาก็มิได้ทำให้หม่นหมองลง
29:24 If I laughed on them, they believed it not; and the light of my countenance they cast not down.

29:25 ข้าเลือกทางให้เขา และนั่งเป็นหัวหน้า และอยู่อย่างกษัตริย์ท่ามกลางกองทหาร อย่างผู้ที่ปลอบโยนคนที่คร่ำครวญ"
29:25 I chose out their way, and sat chief, and dwelt as a king in the army, as one that comforteth the mourners.

อ่านบทถัดไป
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,179,119 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   3 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0367 seconds ! ( 12 query)