Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Job บทที่ 19

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

19:1 แล้วโยบตอบว่า
19:1 Then Job answered and said,

19:2 "ท่านทั้งหลายจะทรมานจิตใจช้านานสักเท่าใด ทั้งทุบข้าเป็นชิ้นๆด้วยถ้อยคำ
19:2 How long will ye vex my soul, and break me in pieces with words?

19:3 ท่านทั้งหลายพูดสบประมาทข้าสิบหนแล้ว และที่ทำตัวเป็นคนแปลกหน้าต่อข้านั้นท่านก็ไม่อายเลย
19:3 These ten times have ye reproached me: ye are not ashamed that ye make yourselves strange to me.

19:4 ถ้าแม้ว่าข้าหลงทำผิดจริง ความผิดของข้าก็อยู่กับข้า
19:4 And be it indeed that I have erred, mine error remaineth with myself.

19:5 ถ้าท่านทั้งหลายจะผยองเพราะข้าจริง และใช้ความต่ำต้อยของข้าปรักปรำข้า
19:5 If indeed ye will magnify yourselves against me, and plead against me my reproach:

19:6 จงทราบเถิดว่าพระเจ้าทรงคว่ำข้าลงแล้ว และได้ทรงเอาตาข่ายของพระองค์ล้อมข้าไว้
19:6 Know now that God hath overthrown me, and hath compassed me with his net.

19:7 ดูเถิด ข้าร้องออกมาเพราะเหตุความทารุณ แต่ไม่มีใครฟัง ข้าร้องให้ช่วย แต่ไม่มีความยุติธรรมที่ไหน
19:7 Behold, I cry out of wrong, but I am not heard: I cry aloud, but there is no judgment.

19:8 พระองค์ทรงก่อกำแพงกั้นทางข้าไว้ ข้าจึงข้ามไปไม่ได้ และพระองค์ทรงให้ทางของข้ามืดไป
19:8 He hath fenced up my way that I cannot pass, and he hath set darkness in my paths.

19:9 พระองค์ทรงปลดสง่าราศีของข้าไปจากข้าเสีย และทรงถอดมงกุฎจากศีรษะของข้า
19:9 He hath stripped me of my glory, and taken the crown from my head.

19:10 พระองค์ทรงพังข้าลงเสียทุกด้านและข้าก็สิ้นไป พระองค์ทรงทึ้งความหวังของข้าขึ้นเหมือนถอนต้นไม้
19:10 He hath destroyed me on every side, and I am gone: and mine hope hath he removed like a tree.

19:11 พระพิโรธของพระองค์พลุ่งขึ้นใส่ข้า และทรงนับข้าว่าเป็นปรปักษ์ของพระองค์
19:11 He hath also kindled his wrath against me, and he counteth me unto him as one of his enemies.

19:12 กองทหารของพระองค์เข้ามาพร้อมกัน เขาทั้งหลายก่อเชิงเทินต่อสู้ข้า และตั้งค่ายล้อมเต็นท์ของข้า
19:12 His troops come together, and raise up their way against me, and encamp round about my tabernacle.

19:13 พระองค์ทรงให้พี่น้องของข้าห่างไกลจากข้า ผู้ที่คุ้นเคยของข้าก็หันไปจากข้าเสีย
19:13 He hath put my brethren far from me, and mine acquaintance are verily estranged from me.

19:14 ญาติของข้าละข้าเสีย และเพื่อนสนิทของข้าได้ลืมข้าเสียแล้ว
19:14 My kinsfolk have failed, and my familiar friends have forgotten me.

19:15 คนทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในบ้านของข้าและสาวใช้ของข้า นับข้าเป็นคนต่างด้าว ข้ากลายเป็นคนต่างด้าวในสายตาของเขา
19:15 They that dwell in mine house, and my maids, count me for a stranger: I am an alien in their sight.

19:16 ข้าเรียกคนใช้ของข้า แต่เขาไม่ตอบข้า ข้าต้องวิงวอนเขาด้วยปากของข้า
19:16 I called my servant, and he gave me no answer; I intreated him with my mouth.

19:17 ลมหายใจข้าเป็นที่ขยะแขยงแก่ภรรยาของข้า ถึงแม้ข้าได้อ้อนวอนเพื่อลูกๆที่บังเกิดแก่ข้าเอง
19:17 My breath is strange to my wife, though I intreated for the children's sake of mine own body.

19:18 แม้เด็กๆดูหมิ่นข้า เมื่อข้าลุกขึ้นเขาก็ว่าข้า
19:18 Yea, young children despised me; I arose, and they spake against me.

19:19 สหายสนิททั้งสิ้นของข้ารังเกียจข้า และคนเหล่านั้นที่ข้ารัก เขาหันหลังให้ข้า
19:19 All my inward friends abhorred me: and they whom I loved are turned against me.

19:20 กระดูกของข้าเกาะติดหนังและติดเนื้อของข้า และข้ารอดได้อย่างหวุดหวิด
19:20 My bone cleaveth to my skin and to my flesh, and I am escaped with the skin of my teeth.

19:21 โอ ข้าแต่ท่าน สหายของข้า สงสารข้าเถิด สงสารข้าเถิด เพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าได้แตะต้องข้า
19:21 Have pity upon me, have pity upon me, O ye my friends; for the hand of God hath touched me.

19:22 ทำไมท่านทั้งหลายจึงข่มเหงข้าอย่างกับเป็นพระเจ้า ทำไมท่านไม่พอใจกับเนื้อของข้า
19:22 Why do ye persecute me as God, and are not satisfied with my flesh?

19:23 โอ ข้าอยากให้ถ้อยคำของข้าได้ถูกบันทึกไว้ โอ ข้าอยากให้จารึกไว้ในหนังสือ
19:23 Oh that my words were now written! oh that they were printed in a book!

19:24 ข้าอยากให้สลักไว้ในศิลาเป็นนิตย์ ด้วยปากกาเหล็กและตะกั่ว
19:24 That they were graven with an iron pen and lead in the rock for ever!

19:25 แต่ส่วนข้า ข้าทราบว่า พระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนม์อยู่ และในที่สุดพระองค์จะทรงประทับยืนบนแผ่นดินโลก
19:25 For I know that my redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth:

19:26 และหลังจากตัวหนอนแห่งผิวหนังทำลายร่างกายนี้แล้ว ในเนื้อหนังของข้า ข้าจะเห็นพระเจ้า
19:26 And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God:

19:27 ผู้ซึ่งข้าจะได้เห็นเอง และนัยน์ตาของข้าจะได้เห็น ไม่ใช่คนอื่น แม้ว่าจิตใจในตัวข้าก็อ่อนระโหย
19:27 Whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another; though my reins be consumed within me.

19:28 แต่ท่านทั้งหลายควรว่า `ทำไมพวกเราข่มเหงท่าน เมื่อรากของเรื่องนั้นพบอยู่ในตัวเรา'
19:28 But ye should say, Why persecute we him, seeing the root of the matter is found in me?

19:29 จงกลัวดาบ เพราะพระพิโรธนำโทษของดาบมา เพื่อท่านจะทราบว่ามีการพิพากษา"
19:29 Be ye afraid of the sword: for wrath bringeth the punishments of the sword, that ye may know there is a judgment.

อ่านบทถัดไป
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,179,878 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   14 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0418 seconds ! ( 12 query)