Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Job บทที่ 8

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

8:1 แล้วบิลดัดคนชูอาห์ตอบว่า
8:1 Then answered Bildad the Shuhite, and said,

8:2 "ท่านจะพูดอย่างนี้อยู่นานเท่าใด และคำปากของท่านจะเป็นพายุนานสักเท่าใด
8:2 How long wilt thou speak these things? and how long shall the words of thy mouth be like a strong wind?

8:3 พระเจ้าทรงผันแปรความยุติธรรมหรือ หรือองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผันแปรความเที่ยงธรรมหรือ
8:3 Doth God pervert judgment? or doth the Almighty pervert justice?

8:4 ถ้าบุตรของท่านได้กระทำบาปต่อพระองค์ และพระองค์ทรงทอดทิ้งเขาทั้งหลายเพราะเหตุการละเมิดของเขา
8:4 If thy children have sinned against him, and he have cast them away for their transgression;

8:5 ถ้าท่านจะหมั่นแสวงหาพระเจ้า และวิงวอนต่อองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
8:5 If thou wouldest seek unto God betimes, and make thy supplication to the Almighty;

8:6 ถ้าท่านบริสุทธิ์และเที่ยงธรรมแน่ละ บัดนี้พระองค์ก็จะทรงตื่นขึ้นเพื่อท่าน และทรงให้ที่อาศัยแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญเป็นแน่
8:6 If thou wert pure and upright; surely now he would awake for thee, and make the habitation of thy righteousness prosperous.

8:7 ถึงแม้การเริ่มต้นของท่านจะเล็กน้อย แต่ต่อไปปลายๆจะใหญ่โตมากยิ่ง
8:7 Though thy beginning was small, yet thy latter end should greatly increase.

8:8 ข้าขอร้อง ให้ท่านถามคนโบราณดู และคิดดูว่า บรรพบุรุษค้นพบสิ่งใดบ้าง
8:8 For enquire, I pray thee, of the former age, and prepare thyself to the search of their fathers:

8:9 (เพราะส่วนเราเหมือนอย่างเกิดวานนี้ จะรู้อะไรก็หาไม่ เพราะวันคืนของเราบนแผ่นดินโลกเปรียบเหมือนเงา)
8:9 (For we are but of yesterday, and know nothing, because our days upon earth are a shadow:)

8:10 เขาจะไม่สอนท่านและบอกท่าน และกล่าวคำจากใจของเขาหรือ
8:10 Shall not they teach thee, and tell thee, and utter words out of their heart?

8:11 ต้นกกจะงอกขึ้นในที่ที่ไม่มีตมได้หรือ ต้นอ้อจะงอกงามในที่ที่ไม่มีน้ำได้หรือ
8:11 Can the rush grow up without mire? can the flag grow without water?

8:12 ขณะที่มีดอกยังไม่ได้ตัดลง มันก็เหี่ยวแห้งไปก่อนต้นไม้อื่นๆ
8:12 Whilst it is yet in his greenness, and not cut down, it withereth before any other herb.

8:13 ทางของบรรดาผู้ที่ลืมพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแหละ ความหวังของคนหน้าซื่อใจคดจะพินาศไป
8:13 So are the paths of all that forget God; and the hypocrite's hope shall perish:

8:14 ความหวังใจของเขาหักสะบั้น และความไว้วางใจของเขาจะเหมือนใยแมงมุม
8:14 Whose hope shall be cut off, and whose trust shall be a spider's web.

8:15 เขาพิงเรือนของเขา แต่มันทานไม่ไหว เขายึดมันไว้ แต่มันก็หาทนอยู่ไม่
8:15 He shall lean upon his house, but it shall not stand: he shall hold it fast, but it shall not endure.

8:16 เขาเขียวสดอยู่ต่อหน้าดวงอาทิตย์ และแขนงของเขาก็แผ่ออกเหนือสวนของเขา
8:16 He is green before the sun, and his branch shooteth forth in his garden.

8:17 รากของเขาเลื้อยไปเกาะกองหิน และหยั่งลงไปในซอกก้อนหิน
8:17 His roots are wrapped about the heap, and seeth the place of stones.

8:18 ถ้าพระองค์ทำลายเขาไปจากที่ของเขาแล้วที่นั้นจะปฏิเสธเขาว่า `ข้าไม่เคยเห็นเจ้า'
8:18 If he destroy him from his place, then it shall deny him, saying, I have not seen thee.

8:19 ดูเถิด นี่เป็นความชื่นบานแห่งทางของเขา และผู้อื่นจะงอกออกมาจากดิน
8:19 Behold, this is the joy of his way, and out of the earth shall others grow.

8:20 ดูเถิด พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งคนดีรอบคอบ หรือค้ำจุนผู้กระทำความชั่วร้าย
8:20 Behold, God will not cast away a perfect man, neither will he help the evil doers:

8:21 พระองค์ยังจะทรงให้ปากของท่านหัวเราะร่วน และทำให้ริมฝีปากของท่านโห่ร้องเสมอ
8:21 Till he fill thy mouth with laughing, and thy lips with rejoicing.

8:22 คนเหล่านั้นที่เกลียดชังท่านจะห่มความอับอาย และที่อาศัยของคนชั่วจะไม่มีต่อไปอีกเลย"
8:22 They that hate thee shall be clothed with shame; and the dwelling place of the wicked shall come to nought.

อ่านบทถัดไป
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,528,395 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   1 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0396 seconds ! ( 12 query)