Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Job บทที่ 27

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

27:1 และโยบได้กล่าวกลอนภาษิตของตนอีกว่า
27:1 Moreover Job continued his parable, and said,

27:2 "พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด คือพระองค์ผู้ทรงนำความยุติธรรมอันควรตกแก่ข้าไปเสีย และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด คือผู้ทรงทำใจข้าให้ขมขื่น
27:2 As God liveth, who hath taken away my judgment; and the Almighty, who hath vexed my soul;

27:3 เพราะลมหายใจยังอยู่ในตัวข้าตราบใด และลมปราณจากพระเจ้ายังอยู่ในรูจมูกของข้าตราบใด
27:3 All the while my breath is in me, and the spirit of God is in my nostrils;

27:4 ริมฝีปากของข้าจะไม่พูดความเท็จและลิ้นของข้าจะไม่เปล่งคำหลอกลวง
27:4 My lips shall not speak wickedness, nor my tongue utter deceit.

27:5 ขอพระเจ้าอย่ายอมให้ข้าเห็นว่าท่านเป็นฝ่ายที่ถูกเลย ข้าจะไม่ทิ้งความสัตย์จริงของข้าจนข้าตาย
27:5 God forbid that I should justify you: till I die I will not remove mine integrity from me.

27:6 ข้ายึดความชอบธรรมของข้าไว้มั่นไม่ยอมปล่อยไป จิตใจของข้าไม่ตำหนิข้า ไม่ว่าวันใดในชีวิตของข้า
27:6 My righteousness I hold fast, and will not let it go: my heart shall not reproach me so long as I live.

27:7 ขอให้ศัตรูของข้าเป็นเหมือนคนชั่ว และขอให้ผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าเป็นเหมือนคนอธรรม
27:7 Let mine enemy be as the wicked, and he that riseth up against me as the unrighteous.

27:8 เพราะอะไรจะเป็นความหวังของคนหน้าซื่อใจคด แม้ว่าเขาได้กำไรแล้ว เมื่อพระเจ้าทรงเอาชีวิตของเขาไป
27:8 For what is the hope of the hypocrite, though he hath gained, when God taketh away his soul?

27:9 พระเจ้าจะทรงฟังเสียงร้องของเขาหรือ เมื่อความยากลำบากมาสู่เขา
27:9 Will God hear his cry when trouble cometh upon him?

27:10 เขาจะปีติยินดีในองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์หรือ เขาจะกราบทูลพระเจ้าทุกเวลาหรือ
27:10 Will he delight himself in the Almighty? will he always call upon God?

27:11 ข้าจะสอนท่านทั้งหลายโดยพระหัตถ์ของพระเจ้า ข้าจะไม่ปิดบังพระดำริขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
27:11 I will teach you by the hand of God: that which is with the Almighty will I not conceal.

27:12 ดูเถิด ท่านทุกคนได้เห็นเองแล้ว ทำไมท่านจึงเหลวไหลสิ้นเชิงทีเดียวเล่า
27:12 Behold, all ye yourselves have seen it; why then are ye thus altogether vain?

27:13 ต่อพระเจ้า นี่เป็นส่วนของคนชั่ว และมรดกซึ่งผู้บีบบังคับจะได้รับจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
27:13 This is the portion of a wicked man with God, and the heritage of oppressors, which they shall receive of the Almighty.

27:14 ถ้าลูกหลานของเขาเพิ่มขึ้น ก็เพื่อถูกดาบ และลูกหลานของเขาก็หาไม่พอกิน
27:14 If his children be multiplied, it is for the sword: and his offspring shall not be satisfied with bread.

27:15 คนของเขาที่เหลืออยู่ ความตายก็จะฝังเขาเสีย และภรรยาม่ายทั้งหลายของเขาจะไม่คร่ำครวญ
27:15 Those that remain of him shall be buried in death: and his widows shall not weep.

27:16 ถึงเขาจะกอบโกยเอาเงินไว้มากอย่างผงคลีดิน และกองเสื้อผ้าไว้ดังดินเหนียว
27:16 Though he heap up silver as the dust, and prepare raiment as the clay;

27:17 เขาจะกองไว้ก็ได้ แต่คนชอบธรรมจะสวม และคนไร้ผิดจะแบ่งเงินกัน
27:17 He may prepare it, but the just shall put it on, and the innocent shall divide the silver.

27:18 เขาสร้างบ้านเหมือนอย่างตัวมอด เหมือนอย่างเพิงที่คนยามสร้าง
27:18 He buildeth his house as a moth, and as a booth that the keeper maketh.

27:19 คนมั่งคั่งจะนอนลง แต่เขาจะไม่ถูกรวบรวมไว้ เขาลืมตาของเขาขึ้น และเขาไม่อยู่แล้ว
27:19 The rich man shall lie down, but he shall not be gathered: he openeth his eyes, and he is not.

27:20 ความสยดสยองท่วมเขาเหมือนน้ำมากหลาย ในกลางคืนพายุหอบเขาไป
27:20 Terrors take hold on him as waters, a tempest stealeth him away in the night.

27:21 ลมตะวันออกหอบเขาขึ้น และเขาก็จากไป เหมือนพายุมันก็กวาดเขาออกไปจากที่ของเขา
27:21 The east wind carrieth him away, and he departeth: and as a storm hurleth him out of his place.

27:22 พระเจ้าจะทรงเหวี่ยงเขาอย่างไม่ปรานี เขาจะหนีจากพระหัตถ์ของพระองค์
27:22 For God shall cast upon him, and not spare: he would fain flee out of his hand.

27:23 คนจะตบมือเยาะเย้ยเขา และเย้ยหยันเขาออกไปจากที่ของเขา"
27:23 Men shall clap their hands at him, and shall hiss him out of his place.

อ่านบทถัดไป
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,518,491 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   1 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0627 seconds ! ( 12 query)