Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Job บทที่ 38

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

38:1 แล้วพระเยโฮวาห์ทรงตอบโยบออกมาจากลมหมุนว่า
38:1 Then the LORD answered Job out of the whirlwind, and said,

38:2 "นี่ใครหนอที่ให้คำปรึกษามืดมนไปด้วยถ้อยคำอันปราศจากความรู้
38:2 Who is this that darkeneth counsel by words without knowledge?

38:3 จงคาดเอวไว้อย่างกับลูกผู้ชายหน่อยซิ เราจะถามเจ้า ขอเจ้าตอบเรา
38:3 Gird up now thy loins like a man; for I will demand of thee, and answer thou me.

38:4 เมื่อเราวางรากฐานของแผ่นดินโลกนั้น เจ้าอยู่ที่ไหน ถ้าเจ้ามีความเข้าใจก็บอกเรามา
38:4 Where wast thou when I laid the foundations of the earth? declare, if thou hast understanding.

38:5 ผู้ใดได้กำหนดขนาดให้โลก แน่นอนละ เจ้าต้องรู้ซี หรือใครขึงเชือกวัดบนนั้น
38:5 Who hath laid the measures thereof, if thou knowest? or who hath stretched the line upon it?

38:6 รากฐานของโลกจมไปอยู่บนอะไร หรือผู้ใดวางศิลามุมเอกของมัน
38:6 Whereupon are the foundations thereof fastened? or who laid the corner stone thereof;

38:7 ในเมื่อดาวรุ่งแซ่ซ้องสรรเสริญ และบรรดาบุตรชายทั้งหลายของพระเจ้าโห่ร้องด้วยความชื่นบาน
38:7 When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy?

38:8 หรือผู้ใดเอาประตูปิดทะเลไว้ เมื่อมันระเบิดออกมาดังออกมาจากครรภ์
38:8 Or who shut up the sea with doors, when it brake forth, as if it had issued out of the womb?

38:9 เมื่อเราสร้างเมฆให้เป็นเสื้อ และความมืดทึบเป็นผ้าอ้อมของมัน
38:9 When I made the cloud the garment thereof, and thick darkness a swaddlingband for it,

38:10 แล้วกำหนดเขตให้มัน และวางดาลและประตู
38:10 And brake up for it my decreed place, and set bars and doors,

38:11 และกล่าวว่า `เจ้าไปได้ไกลแค่นี้แหละ อย่าเลยไปอีก และคลื่นคะนองของเจ้าหยุดเพียงแค่นี้แหละ'
38:11 And said, Hitherto shalt thou come, but no further: and here shall thy proud waves be stayed?

38:12 เจ้าได้บังคับบัญชาอรุณตั้งแต่เจ้าเกิดมา และเป็นเหตุให้อรุโณทัยรู้จักที่ของมันหรือ
38:12 Hast thou commanded the morning since thy days; and caused the dayspring to know his place;

38:13 เพื่อมันจะจับปลายแผ่นดินโลก และสลัดคนชั่วออกไปเสียจากโลก
38:13 That it might take hold of the ends of the earth, that the wicked might be shaken out of it?

38:14 โลกก็เปลี่ยนไปเหมือนดินเหนียวถูกตราประทับ และทุกสิ่งเด่นออกมาเหมือนเสื้อผ้า
38:14 It is turned as clay to the seal; and they stand as a garment.

38:15 แสงสว่างถูกยึดไว้เสียจากคนชั่วร้าย และแขนของเขาที่เงื้อขึ้นก็ถูกหักเสีย
38:15 And from the wicked their light is withholden, and the high arm shall be broken.

38:16 เจ้าเข้าไปในตาน้ำแห่งทะเลแล้วหรือ หรือเดินเข้าไปในซอกมหาสมุทรแล้วหรือ
38:16 Hast thou entered into the springs of the sea? or hast thou walked in the search of the depth?

38:17 เขาเผยประตูความตายแก่เจ้าแล้วหรือ หรือเจ้าได้เห็นประตูเงามัจจุราชแล้วหรือ
38:17 Have the gates of death been opened unto thee? or hast thou seen the doors of the shadow of death?

38:18 เจ้าหยั่งรู้ความกว้างใหญ่ของแผ่นดินโลกหรือ ถ้าเจ้ารู้ทั้งหมดนี้ก็จงบอกมา
38:18 Hast thou perceived the breadth of the earth? declare if thou knowest it all.

38:19 ทางที่จะนำไปสู่สำนักของความสว่างอยู่ที่ไหน และส่วนที่มืด สถานที่นั้นอยู่ที่ไหน
38:19 Where is the way where light dwelleth? and as for darkness, where is the place thereof,

38:20 เพื่อเจ้าจะได้พามันไปยังแดนของมัน และเพื่อเจ้าจะได้เห็นทางไปบ้านของมัน
38:20 That thou shouldest take it to the bound thereof, and that thou shouldest know the paths to the house thereof?

38:21 เจ้าคงรู้เพราะเจ้าเกิดมาแล้วอายุของเจ้าก็มากเหลือหลาย
38:21 Knowest thou it, because thou wast then born? or because the number of thy days is great?

38:22 เจ้าเข้าไปในคลังหิมะแล้วหรือ หรือเจ้าเห็นคลังลูกเห็บแล้วหรือ
38:22 Hast thou entered into the treasures of the snow? or hast thou seen the treasures of the hail,

38:23 ซึ่งเราสงวนไว้เพื่อเวลายากลำบาก เพื่อวันศึกและสงคราม
38:23 Which I have reserved against the time of trouble, against the day of battle and war?

38:24 ทางที่จะไปสู่ที่ซึ่งความสว่างแจกจ่ายออกไปนั้นอยู่ที่ไหน หรือที่ซึ่งลมตะวันออกกระจายไปบนแผ่นดินโลกอยู่ที่ไหน
38:24 By what way is the light parted, which scattereth the east wind upon the earth?

38:25 ใครเซาะช่องให้กระแสฝนและทำทางให้ฟ้าผ่า
38:25 Who hath divided a watercourse for the overflowing of waters, or a way for the lightning of thunder;

38:26 ให้นำฝนมาบนแผ่นดินที่ไม่มีคนอยู่ และบนถิ่นทุรกันดารซึ่งไม่มีมนุษย์ที่นั่น
38:26 To cause it to rain on the earth, where no man is; on the wilderness, wherein there is no man;

38:27 เพื่อให้พื้นดินที่รกร้างและว่างเปล่าได้อิ่มเอม และกระทำให้หน่อของต้นอ่อนงอกขึ้น
38:27 To satisfy the desolate and waste ground; and to cause the bud of the tender herb to spring forth?

38:28 ฝนมีพ่อหรือ หรือผู้ใดได้กระทำให้เกิดหยาดน้ำค้าง
38:28 Hath the rain a father? or who hath begotten the drops of dew?

38:29 น้ำแข็งมาจากครรภ์ของผู้ใด ผู้ใดให้กำเนิดแก่ปุยน้ำค้างแข็งแห่งฟ้าสวรรค์
38:29 Out of whose womb came the ice? and the hoary frost of heaven, who hath gendered it?

38:30 น้ำถูกซ่อนไว้เหมือนมีหินปิดบัง และผิวมหาสมุทรแข็งตัว
38:30 The waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen.

38:31 เจ้ามัดหมู่ดาวลูกไก่ให้เป็นกลุ่มได้หรือ หรือแก้เครื่องผูกหมู่ดาวไถได้หรือ
38:31 Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion?

38:32 เจ้านำดาวนักษัตรออกมาตามฤดูของมันได้หรือ หรือเจ้านำทางของหมู่ดาวจระเข้และลูกของมันได้ไหม
38:32 Canst thou bring forth Mazzaroth in his season? or canst thou guide Arcturus with his sons?

38:33 เจ้ารู้กฎของฟ้าสวรรค์หรือเปล่า เจ้าตั้งฟ้าสวรรค์ให้ครอบครองแผ่นดินได้หรือ
38:33 Knowest thou the ordinances of heaven? canst thou set the dominion thereof in the earth?

38:34 เจ้าตะเบ็งเสียงไปถึงเมฆได้ไหมล่ะ เพื่อน้ำมากมายจะลงมาคลุมเจ้า
38:34 Canst thou lift up thy voice to the clouds, that abundance of waters may cover thee?

38:35 เจ้าใช้ฟ้าแลบออกไปเพื่อให้มันไปและพูดกับเจ้าว่า `เราอยู่ที่นี่' ได้ไหม
38:35 Canst thou send lightnings, that they may go and say unto thee, Here we are?

38:36 ใครให้สติปัญญาภายใน หรือให้ความเข้าใจแก่จิตใจ
38:36 Who hath put wisdom in the inward parts? or who hath given understanding to the heart?

38:37 ใครจะนับเมฆด้วยสติปัญญาได้ หรือใครจะเอียงถุงน้ำของท้องฟ้าได้
38:37 Who can number the clouds in wisdom? or who can stay the bottles of heaven,

38:38 เมื่อผงคลีแข็งอย่างโลหะหลอม เมื่อก้อนดินเกาะกันแน่นหรือ
38:38 When the dust groweth into hardness, and the clods cleave fast together?

38:39 เจ้าล่าเหยื่อให้สิงโตได้หรือ หรือให้สิงโตหนุ่มที่หิวอิ่มได้ไหมล่ะ
38:39 Wilt thou hunt the prey for the lion? or fill the appetite of the young lions,

38:40 เมื่อมันหมอบอยู่ในถ้ำของมัน หรือนอนคอยอยู่ในที่กำบัง
38:40 When they couch in their dens, and abide in the covert to lie in wait?

38:41 ใครจัดหาเหยื่อให้กา เมื่อลูกอ่อนของมันร้องต่อพระเจ้า และระเหระหนไปเพราะขาดอาหาร"
38:41 Who provideth for the raven his food? when his young ones cry unto God, they wander for lack of meat.

อ่านบทถัดไป
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,517,916 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   1 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0378 seconds ! ( 12 query)