Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib

Next Big Event:

OT King James Version

Psalms บทที่ 94

BIBLE ในหมวด Wisdom

TH
EN
A+
A++
T
E
T-E

94:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า เจ้าแห่งการแก้แค้น โอ ข้าแต่พระเจ้า เจ้าแห่งการแก้แค้น ขอทรงสำแดงพระองค์
94:1 O Lord God, to whom vengeance belongeth; O God, to whom vengeance belongeth, shew thyself.

94:2 ข้าแต่ผู้พิพากษาโลก ขอทรงลุกขึ้น ให้คนโอหังได้รับผลสนองอันสมกับเขา
94:2 Lift up thyself, thou judge of the earth: render a reward to the proud.

94:3 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ คนชั่วจะนานเท่าใด คนชั่วจะลิงโลดอยู่นานเท่าใด
94:3 LORD, how long shall the wicked, how long shall the wicked triumph?

94:4 เขาจะพล่ามและพูดอย่างจองหองนานเท่าใด คนกระทำความชั่วช้าทั้งปวงจะโอ้อวดนานเท่าใด
94:4 How long shall they utter and speak hard things? and all the workers of iniquity boast themselves?

94:5 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เขาทุบประชาชนของพระองค์เป็นชิ้นๆ และทำมรดกของพระองค์ให้ทุกข์ยาก
94:5 They break in pieces thy people, O LORD, and afflict thine heritage.

94:6 เขาสังหารแม่ม่ายและคนต่างด้าว และกระทำฆาตกรรมลูกกำพร้าพ่อ
94:6 They slay the widow and the stranger, and murder the fatherless.

94:7 และเขากล่าวว่า "พระเยโฮวาห์จะไม่แลเห็น พระเจ้าของยาโคบจะไม่หยั่งรู้"
94:7 Yet they say, The LORD shall not see, neither shall the God of Jacob regard it.

94:8 คนเขลาที่สุดของประชาชนเอ๋ย จงเข้าใจเถิด คนโง่ทั้งหลาย เมื่อไรเจ้าจึงจะฉลาด
94:8 Understand, ye brutish among the people: and ye fools, when will ye be wise?

94:9 พระองค์ผู้ทรงปลูกหู พระองค์จะไม่ทรงได้ยินหรือ พระองค์ผู้ทรงปั้นตา พระองค์จะไม่ทรงเห็นหรือ
94:9 He that planted the ear, shall he not hear? he that formed the eye, shall he not see?

94:10 พระองค์ผู้ทรงตีสอนบรรดาประชาชาติ พระองค์จะไม่ทรงขนาบหรือ พระองค์ผู้ทรงสอนความรู้ให้มนุษย์ พระองค์จะไม่ทรงทราบหรือ
94:10 He that chastiseth the heathen, shall not he correct? he that teacheth man knowledge, shall not he know?

94:11 พระเยโฮวาห์ทรงทราบความคิดของมนุษย์ว่าเป็นเพียงแต่ไร้สาระ
94:11 The LORD knoweth the thoughts of man, that they are vanity.

94:12 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ คนที่พระองค์ทรงตีสอนนั้นก็เป็นสุข คือคนที่พระองค์ทรงสอนด้วยพระราชบัญญัติของพระองค์
94:12 Blessed is the man whom thou chastenest, O LORD, and teachest him out of thy law;

94:13 เพื่อจะให้เขาพักจากวันลำบากจนกว่าจะขุดบ่อไว้ให้คนชั่ว
94:13 That thou mayest give him rest from the days of adversity, until the pit be digged for the wicked.

94:14 เพราะพระเยโฮวาห์จะไม่ทอดทิ้งประชาชนของพระองค์ พระองค์จะไม่ทรงสละมรดกของพระองค์
94:14 For the LORD will not cast off his people, neither will he forsake his inheritance.

94:15 เพราะความยุติธรรมจะกลับไปหาความชอบธรรม และบรรดาคนเที่ยงธรรมในใจจะติดตามไป
94:15 But judgment shall return unto righteousness: and all the upright in heart shall follow it.

94:16 ผู้ใดจะลุกขึ้นต่อต้านคนกระทำความชั่วแทนข้าพเจ้า ผู้ใดจะยืนต่อสู้คนกระทำความชั่วช้าแทนข้าพเจ้า
94:16 Who will rise up for me against the evildoers? or who will stand up for me against the workers of iniquity?

94:17 ถ้าพระเยโฮวาห์มิใช่ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้า วิญญาณของข้าพเจ้าคงอยู่ในความสงัด
94:17 Unless the LORD had been my help, my soul had almost dwelt in silence.

94:18 เมื่อข้าพเจ้าได้คิดว่า "เท้าของข้าพลาด" โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความเมตตาของพระองค์ยึดข้าพระองค์ไว้
94:18 When I said, My foot slippeth; thy mercy, O LORD, held me up.

94:19 เมื่อความกังวลในใจของข้าพระองค์มีมาก การเล้าโลมของพระองค์ก็หนุนจิตใจของข้าพระองค์ให้ชื่นบาน
94:19 In the multitude of my thoughts within me thy comforts delight my soul.

94:20 บัลลังก์แห่งความชั่วช้าจะร่วมมิตรกับพระองค์ได้หรือ คือผู้ที่ใช้กฎหมายประกอบการชั่วร้าย
94:20 Shall the throne of iniquity have fellowship with thee, which frameth mischief by a law?

94:21 เขาทั้งหลายผูกมิตรกันต่อสู้ชีวิตของคนชอบธรรม และปรับโทษโลหิตที่ไร้ความผิด
94:21 They gather themselves together against the soul of the righteous, and condemn the innocent blood.

94:22 แต่พระเยโฮวาห์ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นศิลาที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า
94:22 But the LORD is my defence; and my God is the rock of my refuge.

94:23 พระองค์จะทรงนำความชั่วช้าของเขาเองมาเหนือเขา และจะทรงตัดเขาเหล่านั้นออกเสียเพราะความชั่วร้ายของเขาเอง ใช่แล้ว พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราจะทรงตัดเขาออกเสีย
94:23 And he shall bring upon them their own iniquity, and shall cut them off in their own wickedness; yea, the LORD our God shall cut them off.

อ่านบทถัดไป
Main Categories

เข้าชมแล้ว 3,149,589 ครั้ง | ทั้งเว็บออนไลน์   92 ท่าน | หน้านี้ออนไลน์   1 ท่าน
Page generated in 0.0451 seconds ! ( 12 query)